392 Brukskjøring med hest og vogn

Godkjent for 15–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Holde i hevd gamle tradisjoner i brukskjøring med hest og vogn

Kunne være i stand til å utføre øvelser som var dagligdagse i gamle dager, slik som:

 • Lesse av og på ved en melkerampe
 • Kunne stoppe og foreta et holdt med lass i en bratt bakke
 • Snu på en trang plass som en låve eller rygge inn i en garasje (vognskur)


Få kunnskap om regelverket for konkurranseregler i brukskjøring med hest og vogn og bli i stand til å utføre de øvelser som er beskrevet i reglementet for hest og vogn.
Kursdeltager må erverve seg de sikkerhetsbestemmelser som gjelder for hest og utstyr, vite hva som er formålet med funksjonskontroll og hva som inngår i usportslig opptreden og utestenging.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hesteeiere (kusker) som ønsker å skolere hestene sine til å utføre nyttig arbeid (øvelser) og holde i hevd gamle tradisjoner i brukskjøring med hest og vogn. Kusk skal være fylt 16 år ved konkurranse, men på kurs kan man delta ved alder 12 år og eldre (ponni-klasse). Det må foreligge samtykke fra foresatte.

Innhold

 • Historikk
 • Reglement (teoretisk), kursdeltagere blir gjort godt kjent med bedømming
 • Sikkerhetsbestemmelser
 • Gjennomgåelse av korrekt utstyr
 • Gjennomgåelse av alle hinder som inngår på banen
 • Praktisk øvelse med hest og vogn ved hvert hinder, kusker får tilbakemelding i fra i instruktør(er)
 • Gjennomføring av konkurranse. Dette kurset er ikke en konkurranse. men en forberedende del hvor en form for konkurranse inngår.
 • Evaluering

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kontakt utdanningsansvarlig i Foreningen Arbeidshesten (Jarle Johansen / jarle.johansen@tffk.no)


Hesten må være minst 4 år gammel, innkjørt, i god kondisjon med velpleide hover.
Arbeidsselen skal være av arbeidstype, godt vedlikeholdt, av god kvalitet og i sikkerhetsmessig god forfatning

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Ha gode kvalifikasjoner , sikkerhetsbevisst, deltatt på flere konkurranser i brukshestkjøring med hest og vogn. Gjerne deltatt som dommer også (brukshestkjøring)

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.