391 Bruksridning med hest - forberedelse til konkurranse

Godkjent for 10–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Å trene hest og rytter og skape tillit mellom rytter og hest slik at ekvipasjen kan håndtere ulike situasjoner. Hesten skal lære å stole på og adlyde sin rytter.
 • Å skape forståelse for hvordan hesten fungerer med god håndtering og med god kjennskap til hest.


Læringsmål:

 • Få kunnskap om regelverket til konkurranseregler for bruksridning med hest og bli i stand til å utføre de øvelser som er beskrevet i reglementet.

Kursdeltager skal også erverve seg de sikkerhetsbestemmelser som gjelder for hest og utstyr, vite hva som er formålet med funksjonskontroll og hva som inngår i usportslig opptreden og utestenging.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Rytter bør ha fylt 14 år. Alder dispensasjon kan gis, men ikke til barn under 12 år.

Innhold

 • Historikk
 • Reglement (teoretisk), kursdeltagere blir gjort godt kjent med bedømming
 • Sikkerhetsbestemmelser
 • Gjennomgåelse av korrekt utstyr
 • Gjennomgåelse av alle hinder som inngår på banen
 • Praktisk øvelse med hest og rytter ved hvert hinder, rytter får tilbakemelding i fra instruktør(er)
 • Konkurranse.
 • Evaluering

Dette kurset er ikke en konkurranse, men en forberedende del der en en form for konkurranse inngår

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Passer for alle typer hester. Hesten må være minst 4 år gammel.
Hesten må ha god kondisjon og velstelte hover. Hopper med føll under 6 uker kan
ikke delta.
Rytteren skal ha hjelm og klær som passer til, inkl. fottøy med hæl. Sporer kan
brukes, men ikke over 20 mm. Pisk er tillatt. Hesten skal være sadlet med en
komplett sadel. Hesten skal ha hodelag. Bittløst er tillatt. Godkjente bitt –
bittets munndeler skal være glatte og formen rund eller oval. Bittet kan være helt
eller delt. Ved delt bitt skal delene være symmetriske. Bittets munndeler skal
bestå av maksimum tre deler. Bittets diameter skal ikke være under 9 m.m.
Skarpkantede bitt er ikke tillatt.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Dette kurset er ikke en konkurranse men en forberedelse del der en en form for konkurranse inngår.

Krav til lærer/instruktør

Ha god erfaring som rytter, sikkerhetsbevisst, godt kjennskap til gjeldende reglement. Erfaring som dommer i bruksridning er fordelaktig.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.