390 Opplæring av skipper/styrmann/mannskap for langtur-seilbåt

Godkjent for 48–60 timer  |  4–8 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kursdeltakerne skal få innføring og opplæring i bruk av seilbåt for lengre distanser (båter større enn 30 fot). Deltakerne skal etter kurset kjenne til teknisk utstyr og båtspesifikke egenskaper samt kunne håndtere båten under praktiske forhold (seiling/motor)

Kunnskapsmål:

- Kjenne til båtens dimensjoner og oppbygning
- Kjenne til båtens tekniske utrustning (motor, lensesystem, septiksystem, strømforsyning, elektronikk, navigasjons- og målinstrumenter, kommunikasjon, bysse, etc.)
- Kjenne til båtens rigg
- Kjenne til båtens nødutstyr

Holdningsmål:

Deltakerne skal være i stand til å bruke båten i ungdomsarbeid (i forbindelse med speideren). Det innebærer å sikre en trygg drift av båten under alle forhold samt å ha overordnet ansvar og være et godt forbilde for andre medseilere. Deltakerne skal også kunne formidle godt sjømannskap og respekt for vær og vindforhold til yngre speidere eller medseilere etter endt kurs.

Ferdighetsmål:

Deltakerne skal få innblikk i båten som helhet slik at de kjenner til alle dens funksjoner. Deltakerne skal være i stand til å drive enkelt vedlikehold, gjenkjenne problemer/feil som kan oppstå og kunne innlede passende tiltak (f. eks. små reparasjoner). Deltakerne skal være i stand til å styre båten under alle værforhold, håndtere alle seil på en sikker måte og kunne legge båten til kai - dette gjelder også for kursdeltakere som ikke er skippere om bord.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Sjøspeidere (seilere) over 14 år med god seilerfaring. Avlagt båtførerprøve (selve prøvebeviset utstedes ikke før fylte 16 år, men prøven kan avlegges)

Innhold

Store deler av kurset er praktisk. Noen deler (teori om systemene om bord) kan gjennomføres på land men selve opplæringen skal skje under autentiske omgivelser om bord under seilas. Dette innbærer også nattseilas. Det er anbefalt å kjøre hele opplegget sammenhengende f.eks fra fredag middag til søndag kveld + en ekstra prøvedag.

Kursinnhold:

Administrasjon

 • Kjenne til ”Sikkerhet ved bruk av båter i speiderarbeid”
 • Sjekklister før avgang og ved ankomst
 • Føring av dekksdagbok og maskinlogg
 • Rutiner for rapportering av skade eller mangler

Sikkerhet

 • Redningsflåte
 • Håndslukkemateriell, brannslukningsapparat
 • MOB – Opp-plukking av personer. Div. metoder for redning av mann over bord
 • Pyroteknisk materiale og nødkasse
 • Nødverktøy
 • Nødpeilesender
 • Førstehjelpsutstyr
 • Kjenne til VHF utstyret og hvor man finner kallesignal/MMSI.

Sjømannskap og dekksarbeid

 • Knoper og stikk
 • Fortøyning
 • Slep
 • Buksering
 • Sjøklargjøring og sikring av last
 • Bunkring, diesel og vann.
 • Hiveline

Teknisk

 • Sjekke bunkers og smøreolje på motor og gir
 • Kontroll av olje og dieselfilter
 • Sjekke vannstand-/ oljenivå på motoren
 • Kjenne til smørehylser
 • Åpne / stenge bunnventiler til motorer og visuelt kontrollere koplinger og slanger
 • Kople fra / til landstrøm
 • Kontrollere og starte hovedmotorer i henhold til sjekkliste
 • Kjenne til fartøyets elektriske anlegg
 • Kjenne til gasskomfyr og gass-systemet
 • Kjenne til fartøyets lensesystem: Elektrisk og manuell lensepumpe
 • Kjenne til fartøyets toalettanlegg og hvordan tømme septiktank
 • Kjenne til hvor utstyr befinner seg i fartøyet; verktøy, ekstradeler, tauverk, nødutstyr

Manøvrering

 • Manøvrere fartøy til / fra kai under alle forhold
 • Manøvrere sikkert inntil person i sjøen for opp-plukking
 • Manøvrere inntil annet fartøy for overføring av personell
 • Manøvrere fartøy for å sette over sleper
 • Manøvrere med slep, inkludert innkorting av sleper og seilas i trangt farvann
 • Kvitte sleper og ta fartøyet langs siden

Navigering

 • Kunne planlegge og gjennomføre en sikker seilas i forhold til fartøy, mannskap, vær og vind i fartsområdet.
 • Kjenne til fartøyets begrensninger mtp. navigasjon. Dybde/høyde.
 • Kjenne til fartøyets lanternesystem og hvor de styres fra
 • Vite hvor sjøkart og navigasjonsutstyr befinner seg om bord.
 • Kjenne til fartøyets navigeringsutstyr
 • Seile sikkert innenfor fartsområde med kartmaskin avslått

Seilutstyr

 • Kjenne til fartøyets rigg og seilutstyr og behandling av dette
 • Kunne heise og berge seil.
 • Pakking av alle seil: Storseil og genova (eget for spinnaker og gennaker)
 • Kunne reve seilene og kjenne begrensninger på seilene.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

- Langturseilbåt (Havgående båt >30 fot, med innbordsmotor, byse, do og sengeplass til 6+
personer)
- Gyldige håndbøker til alle relevante systemer om bord
- Sjøkart
- Gjennomføringsliste (viser kriteriter, dato og signatur for godkjenning, se kursinnhold)
- "Sikkerhet ved bruk av båter i speiderarbeid", NSF, 2009, Digitalt utgave https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/sikkerhet-ved-bruk-av-bater
- Seilerboka, Bordal, Ø. & Klann, M. (ISBN: 9788299861106)
- Seil og rigg: Håndbok i trimming, Bordal, Ø. (ISBN: 9788299861151)

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Rollespill
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Kurset vil i helhet utføres som praktisk øvelse/gjennomføring på båten med erfaren lærer. Tidsplan må tilpasses været.

Krav til lærer/instruktør

Lærer skal ha skipper-merket (i Norges speiderforbundes betydning) eller D5L-fritidsskipper-sertifikatet og god erfaring i seiling med langturbåter.

Avsluttende prøve/eksamen

Underveisvurdering + prøvedag med pratisk bruk av båten under alle forhold og mestring av ulike oppgaver med teknisk bakgrunn. En sensor skal bedømme om vedkommende er skikket til å bruke og håndtere båten.

Utfyllende opplysninger

I speidersammenheng vil kursdeltakerne ha dette som en del av lederopplæringen og kunne gjennomføre opplæring av yngre speidere.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.