389 Kadaversøk med hund

Godkjent for 12–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å lære å bruke hund i søksarbeid for å finne kadaver etter døde dyr på beite / fjellet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Dyreeiere,gårdbrukere, hundeeiere som ønsker å bruke hunden sin som hjelp for effektivt å finne døde dyr (hovedsak sau) som er omkommet/forsvunnet på fjellet.

Innhold

Dag 1

  • Teori om kadaversøk og om hvordan det foregår GPS teori og bruk
  • Litt om rovdyr og hvordan de gjemmer seg
  • Hvordan bruke hunden i arbeidet med å finne omkomne/skadede dyr?

Det beregnes ca tre timer på teoretisk undervisning.

Dag 2 og dag 3

  • Praktiske øvelser på søk i egnet område der det på forhånd er lagt ut kadaver.

Det beregnes ca fem timer hver dag.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Video, powerpoint

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør

Avsluttende prøve/eksamen

Godkjent søk etter kurset

Utfyllende opplysninger

Instruktør er ofte fra Norske Kadaverhunder og det informeres om Norske Kadaverhunder på kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.