388 Grunnferdigheter for familie- og konkurransehunden

Godkjent for 6–12 timer  |  4–8 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å lære egen hund grunnferdigheter som kan sees på som små byggesteiner i større og mer kompliserte oppgaver som hundeeier vil at hunden skal utføre.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle hundeeiere
Kurset er ett on-site, hand-on kurs med instruktør. Det er en fordel for deltaker å ha gjennomgått de nettbaserte leksjonene før praksis m. instruktør.

Innhold

 1. Teoretisk innføring i læringsteori og metodevalg
 2. Teoretiske og praktiske leksjoner i 8 grunnferdigheter:
  - håndtarget
  - omventlokking
  - potetarget
  - bakpartskontroll
  - sitt
  - dekk
  - stå
  - fokus
  - dead or alive / lek
  - return to sender
  - løperundt og værs så god
 3. Tilgang til en rekke trinn-for trinn leksjoner med undervisningsvideoer og illustrasjoner
 4. Nyttige sjekklister du kan bruke i treningen din
 5. Delta i quiz regelmessig for å kontrollere eget kunnskapsnivå

Oppmøte / praksiskveldene vil foregå 2 uker lengre enn nettkurset - dette gir oss tid til mer trening, men også til til å fullføre nettkurs delen om / i tilfelle man blir forsinket.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Elektronisk, trinn for trinn leksjoner med unidervisnings videoer og illustrasjoner,
sjekklister og quiz.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (delvis med lærer)
Samtidig elektronisk kommunikasjon

Krav til lærer/instruktør

NKK trinn 1 instruktør

Avsluttende prøve/eksamen

Alle deltakere får diplom ved bestått kurset.

Utfyllende opplysninger

Studieplanen er midlertidig godkjent i henhold til unntak fra krav i forskrift om studieforbund og nettskoler av 27. mars 2020. Unntaket gjelder foreløpig til 1. august 2020.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.