387 Online Nybegynnerkurs Agility

Godkjent for 10–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære startprosedyrer i agility, enkle hoppøvelser, svinger, kommandoer/signaler som brukes i agility, førermanøvre (bytter) med mer. Målet er å gi kursdeltaker en grundig innføring i hva agility er og hvordan man legger opp en god treningsøkt med hunden.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nybegynnere, trenger ingen forkunnskap

Innhold

Digitalt kurs for nybegynnere med instruksjonsvideoer, teorimateriale, ukesoppgaver og grundig tilbakemelding fra instruktør

  • Startprosedyrer
  • Enkle hoppøvelser
  • Svinger
  • Kommandoer/signaler som brukes i agility
  • Førermanøvre (bytter) med mer

Lære vanlige agility prinsipper og grunnferdigheter som deltaker vil ha nytte av i senere treninger.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltaker må ha:

* Tilgang til nettbrett eller smarttelefon
* Facebook
* Noen kvadratmeter med sklisikkert underlag å trene på (uten eller inne)
* Hopphinder (kan enkelt bygges av ting som finnes i husholdning)

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Demonstrasjon
Samtidig elektronisk kommunikasjon
Onlinekurs med instruksjonsvideoer, teorimateriale, ukesoppgaver og grundig tilbakemelding fra instruktør. Kurset kan f.eks. gå over fem uker.

Utfyllende opplysninger

Studieplanen er midlertidig godkjent i henhold til unntak fra krav i forskrift om studieforbund og nettskoler av 27. mars 2020. Unntaket gjelder foreløpig til 1. august 2020.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.