384 Minikurs - Hvordan lykkes med fuksia

Godkjent for 6–15 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære å dyrke fuksia, bli inspirert og glede seg over å lykkes med sine planter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som har interesse for dyrking av fuksia.
Ingen forkunnskaper nødvendig.

Innhold

Deltakerne skal lære om

  • Formering
  • Oppstamming.
  • Vekstforhold: Lys, temperatur, fuktighet, vanning, gjødsling, jord, potting/ompotting
  • Sykdom/skadedyr
  • Blomsterform, fargekombinasjoner
  • Overvintring

Hvis mulig (smittevernhensyn) skal vi også besøke fuksiahager

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

- Internettilgang
- Egnet elektronisk kommunikasjonsutstyr og programvare
- Plantejord, stiklinger og annet praktisk utstyr

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Samtidig elektronisk kommunikasjon
Studieplanen er laget med tanke på gjennomføring i en tid med strenge smittevernregler. Kurset kan gjennomføres, helt eller delvis, med samtidig elektronisk kommunikasjon.

Krav til lærer/instruktør

God kunnskap om, og erfaring med, dyrking av fuksia.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen test/eksamen

Utfyllende opplysninger

Studieplanen er midlertidig godkjent i henhold til unntak fra krav i forskrift om studieforbund og nettskoler av 27. mars 2020. Unntaket gjelder foreløpig til 1. august 2020.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.