383 Minikurs - Turmat i friluft

Godkjent for 4–8 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære hvor enkelt de selv kan forberede og lage god turmat på tur, og bli inspirert og motivert til å prøve selv/lære mer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som trenger litt påfyll og inspirasjon i en hverdag uten mulighet for å være fysisk tilstede under kurset, men som kan delta gjennom digitale medier i sanntid

Innhold

  • Hvordan planlegge mat til tur
  • Forberedelser hjemme før tur
  • Tilberede turmaten i friluft
  • Flere råd og tips

Aktuell turmat er lakse-toast, hjemmelaget tur-burger, pinne-pizza, bålbakte poteter, grove pannekaker, og sjoko-banan til dessert. Andre retter kan også velges, bruk fantasien.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

- Internettilgang
- Egnet elektronisk kommunikasjonsutstyr og programvare
- Kjøkken og aktuelle råvarer
- Egnet uteplass og tur-utstyr for matlaging

Organisering og arbeidsmåter


Samtidig elektronisk kommunikasjon

Krav til lærer/instruktør

Kurslærer må ha god kompetanse på friluftsliv og matlaging og være en god formidler

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen eksamen men deltagerne oppfordres til å ta bilder av det de lager og legge ut.

Utfyllende opplysninger

Husk å forberede deltagerne godt slik at de ikke mangler noe under selve kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.