382 MINIKURS MOT BRAKKESYKE

Godkjent for 4–6 timer  |  4–50 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære noe nytt og blitt inspirert og motivert til å prøve selv/lære mer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som trenger litt påfyll og inspirasjon i en hverdag begrenset av smittevernregler.

Innhold

Innføring i emner som kursarrangør har spesiell kompetanse på og som lar seg formidle på en god måte gjennom elektronisk kommunikasjon.

Valgt/valgte av emne/emner skal meldes inn når kurset rapporteres. Skrives inn i feltet "Utfyllende opplysninger".

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Mulighet til å kommunisere med andre, fysisk eller digitalt. 

Akutuelle filmer, hefter, lenker osv

Organisering og arbeidsmåter


Samtidig elektronisk kommunikasjon
Det pedagogisk opplegget tilpasses det aktuelle faget og tilgjengelige elektroniske hjelpemidler.

Krav til lærer/instruktør

Kurslærer må ha god kompetanse på det aktuelle fagfeltet og være en god formidler

Utfyllende opplysninger

Denne studieplanen er midlertidig godkjent til 1. august 2020

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.