381 Jakt- og fiskeskole JOFS

Godkjent for 30–100 timer  |  4–25 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Delta i jakt-, fiske- og friluftsaktiviteter
Forbedre forståelsen av et friluftsliv basert på høsting
Utvikling innenfor friluftsliv og uteaktiviteter

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Barn, ungdom og voksne som ønsker å lære mer om et friluftsliv basert på høsting. Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold

Kurset kan være fra 10 til 30 samlinger.

Kurset kan med fordel starte med et informasjonsmøte der det informeres om de aktiviteter som er planlagt å gjennomføre. Tilpass varighet av kurset etter ukedag/ helg og lengde på aktiviteter det er tenkt gjennomført.

Samling 1. med Lærer Introduksjon

Samling 2. (10 opptil 30) med lærer Aktiviteter av forskjellig karakter Se læringsressurser

Siste samling utdeling kursbevis og evaluering med lærer

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Link til praktiske hjelpemidler

https://www.njff.no/organisasjon/Last%20ned%20organisasjonsmateriell/Barn%20og%20ungdom/Jaktskytterskolen%20&%20Jakt-%20og%20fiskeskolen.pdf

Tips til aktiviteter:
https://www.njff.no/organisasjon/Sider/Jakt--og-fiskeskole.aspx?menuid=5

https://www.njff.no/organisasjon/sider/barn-og-ungdom.aspx
https://www.njff.no/tema/ung/

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Et godt tips vil være å legge opp samlinger slik at de inneholder både teori og praksis. Alle timene er med lærer.

Krav til lærer/instruktør

Erfaring fra kursvirksomhet
Kunne jobbe med og være rollemodell for barn og unge
Ønske om å dele jakt- og fiskeglede med andre
Politiattest https://www.njff.no/organisasjon/sider/njff-og-politiattest.aspx?menuid=5

Avsluttende prøve/eksamen

Kursbevis skrives ut til alle deltagere som fullfører

Utfyllende opplysninger

Jakt- og fiskeskoler (JOFS) er en flott måte å få med nye barn og unge inn i friluftslivet. Dette er også et satsingsområde for NJFF og det gis støtte til etablering av slike skoler. Det oppfordres til å ta deltagerbetaling (symbolsk) da det ofte oppleves som mer seriøst. Prisdifferensier gjerne på de som er medlem av NJFF og de som ikke er medlem av NJFF.
For å få tilskudd fra Studieforbundet må minimum fire deltakere ha fylt 14 år eller fylle 14 år i løpet av året.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.