380 Studiekonferanse

Godkjent for 8–20 timer  |  4–30 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal gjennom kurset få god kjennskap til Studieforbundet natur og miljø, hvilke muligheter studieforbundet tilbyr og hvordan man kan benytte seg av disse. Samt motiveres til aktiv kursvirksomhet i egen organisasjon.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Frivillige og tillitsvalgte som jobber med, eller ønsker å jobbe med/utvikle opplæringsvirksomhet i egen organisasjon. Spesielle forkunnskaper er ikke nødvendig.

Innhold

Obligatoriske emner

  • Studieforbundet natur og miljø: Formål, organisering og medlemmer
  • Tilskuddsordningen, regelverk: Voksenopplæringsloven, forskrifter og tilskuddsregler
  • Tilskuddsordningen i praksis: Hvordan lage studieplaner, søke og rapportere på kurs

Valgfrie emner

  • Læring
  • Motivasjon
  • Ledelse
  • Kommunikasjon
  • Frivillige organisasjoner
  • Roller og funksjoner

Tema, arbeidsmåter og fordypning tilpasses deltakernes forkunnskaper og behov.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

https://www.naturogmiljo.no/

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Rollespill
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (uten lærer)
Studiesirkel (delvis med lærer)

Krav til lærer/instruktør

Kurslærer/-leder bør ha god kjennskap til Studieforbundet natur og miljø, frivillige organisasjoner og organisasjonsarbeid.

Avsluttende prøve/eksamen

Det er ingen test/eksamen.

Utfyllende opplysninger

Kursets varighet er 8-20 timer. Kursarrangørene står fritt til å vekte innhold og velge arbeidsmåter. Det oppfordres til variasjon med både gruppearbeid og praktiske oppgaver.

Kurset er ikke kompetansegivende, men utgjør et godt grunnlag for senere tillitsverv eller frivillig organisasjonsarbeid i Studieforbundet natur og miljø sine medlemsorganisasjoner.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.