380 Studiekonferanse

Godkjent for 8-20 timer  |  5-30 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal gjennom kurset få god kjennskap til Studieforbundet natur og miljø, hvilke muligheter studieforbundet tilbyr og hvordan man kan benytte seg av disse. Samt motiveres til aktiv kursvirksomhet i egen organisasjon.

Målgruppe og forkunnskaper

Frivillige og tillitsvalgte som jobber med, eller ønsker å jobbe med/utvikle opplæringsvirksomhet i egen organisasjon. Spesielle forkunnskaper er ikke nødvendig.

Kursinnhold

Obligatoriske emner
- Studieforbundet natur og miljø: Formål, organisering og medlemmer
- Tilskuddsordningen, regelverk: Voksenopplæringsloven, forskrifter og tilskuddsregler
- Tilskuddsordningen i praksis: Hvordan lage studieplaner, søke og rapportere på kurs

Valgfrie emner
- Læring
- Motivasjon
- Ledelse
- Kommunikasjon
- Frivillige organisasjoner
- Roller og funksjoner

Tema, arbeidsmåter og fordypning tilpasses deltakernes forkunnskaper og behov.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Rollespill
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (uten lærer)
 • Studiesirkel (delvis med lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Kurslærer/-leder bør ha god kjennskap til Studieforbundet natur og miljø, frivillige organisasjoner og organisasjonsarbeid.

Læringsressurser

https://www.naturogmiljo.no/

Kvalifiserende/test/eksamen

Det er ingen test/eksamen.

Eventuelle merknader

Kursets varighet er 8-20 timer. Kursarrangørene står fritt til å vekte innhold og velge arbeidsmåter. Det oppfordres til variasjon med både gruppearbeid og praktiske oppgaver.

Kurset er ikke kompetansegivende, men utgjør et godt grunnlag for senere tillitsverv eller frivillig organisasjonsarbeid i Studieforbundet natur og miljø sine medlemsorganisasjoner.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.