379 Dahlia - fra kjeller til blomst, og tilbake

Godkjent for 8–12 timer  |  4–12 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet med kurset er å lære hvordan man lykkes med å dyrke Dahlia fra knoll. Gi kunnskap om hvordan ta vare på en flerårig plante, få rik blomstring og kunne bevare knollene gjennom mange år.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hageinteresserte. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Innhold

 • Hva er Dahlia?
 • Ulike typer Dahlia som finnes
 • Forskjellen mellom knoll og sådde/stiklingsformerte dahlia- såkalte sommergeorginer
 • Hvor man kjøper eller deler gode Dahlia-knoller
 • Når og hvordan knollene plantes ut
 • Tips og erfaringer om sneglebekjempelse
 • Hva slags stell som kreves for å få rik blomstring
 • Har det blitt blomster? Bilder, buketter og erfaringer fra deltakerne deles
 • Studietur til dahliaprodusent der de aler opp dahlia fra knoll
 • Å overvintre Dahlia - knoller må opp og inn. Hvordan?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kurset holdes av to av hagelagets medlemmer, som har stor interesse og erfaring innenfor tema. De lager kursopplegg basert på egen erfaring og faglitteratur. Deltagerne vil få utdelt et kompendium med bilder, tekst og plass for notater underveis.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
* Samling med teori i februar
* Praktisk arbeid i april og oktober
* Studietur og erfaringsutveksling i august/september

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.