378 Sveisekurs

Godkjent for 8–15 timer  |  4–5 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

* Lære sikkerhet, sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk ved sveising
* Få innblikk i valg av materiell og arbeidsredskap

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper.
Målgruppe er ungdom og voksne med interesse for å lære forming av f.eks. enkle hagefigurer

Innhold

  • Innføring i bruk av sveiseutstyr
  • Innføring i sikkerhetsutstyr
  • Lære om forskjellige sveiseapparater
  • Materiell lære
  • Trene på riktig strømtilførsel til sveisetråd
  • Skissere stativer, skulpturer eller hagefigurer
  • Lære å bruke sveisepistolen riktig

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Verksted med utstyr for sveising.

Organisering og arbeidsmåter


Instruksjon med lærer
Praktisk trening/arbeid
Starter med lærer, stort fokus på sikkerhet. Øver sammen med lærer, fortsetter deretter på egen hånd.

Krav til lærer/instruktør

Lærer må ha god kunnskap om sikkerhet, arbeidsform og utstyr.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.