377 Makramekurs

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

* Få kunnskap om en gammel teknikk
* Lære knuter, surringer og taklinger
* Lære å bruke makrame i ampel

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Trenger ingen forkunnskaper.

Innhold

  • Kunnskap om forskjellige tautyper og bruksområder
  • Lære makrame knuter og surringer
  • Oversikt over utstyr som kan brukes i de forskjellige arbeidene
  • Utvikle evne til observasjon og forståelse for bruk av forskjellige garn- og tautyper
  • Øve på å utvikle bruk av makrame i forskjellige arbeider

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Macrame pattern book.
Utstyr til bruk i arbeidet.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Gruppearbeid
Starter med instruktør for å lære grunnleggende teknikker. Fortsetter med gruppearbeid og selvstudie.

Krav til lærer/instruktør

Erfaring i makrame

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.