377 Makramekurs

Godkjent for 8-15 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Få kunnskap om en gammel teknikk
 • Lære knuter, surringer og taklinger
 • Lære å bruke makrame i ampel

Målgruppe og forkunnskaper

Trenger ingen forkunnskaper.

Kursinnhold

 • Kunnskap om forskjellige tautyper og bruksområder
 • Lære makrame knuter og surringer
 • Oversikt over utstyr som kan brukes i de forskjellige arbeidene
 • Utvikle evne til observasjon og forståelse for bruk av forskjellige garn- og tautyper
 • Øve på å utvikle bruk av makrame i forskjellige arbeider

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Gruppearbeid

Starter med instruktør for å lære grunnleggende teknikker. Fortsetter med gruppearbeid og selvstudie.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Erfaring i makrame

Læringsressurser

Macrame pattern book.
Utstyr til bruk i arbeidet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.