376 Grunnkurs i birøkt del 2, praktisk grunnlag

Godkjent for 40–50 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet for kurset er at deltaker blir en birøkter som kan holde og stelle bifolk på en forsvarlig måte for bienes og miljøets beste. Etter kurset skal deltaker kunne forstå biene som systemrelevante vesener.

Læringsmål:
Kunne gjennomføre forskjellige driftsteknikker innen birøkt
Vite hvordan man skal reagere ved uregelmessigheter
Kunne høste og behandle bienes produkter
Kunne flytte og stelle bier på en sikker måte
Lære å snekre utstyr mm

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakelse på del 1 av kurset er obligatorisk krav. Se studieplan nr 375
https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/375

Innhold

Dag 1: Bifolket, individ og samfunn Hvordan oppføre seg i bigården? Bli kjent med verneutstyr Lære om ulike individer Lære om de ulike kubedelene og oppbygningen av en kube Røyk/melkesyre mm Vårstell

Dag 2: Miljø og trekkgrunnlag Bienes samspill med miljøet Gjennomføring av pollineringsoppdrag for landbruk (bær, frukt, raps) Lære om å vurdere styrken til bifolk Drivforing, sammenslåing, og andre tiltak Trekkforhold i forhold til utviklingen i kuben Vurdering av plassering av bigården Bievennlige planter, vann mm

Dag 3: Svermehindrende tiltak Kjenne til forhold som påvirker sverming Sjekke for svermeceller Få god kunnskap om prinsippene rundt sverming Kjenne til minimum 2 svermforebyggende metoder Lage avlegger Snelgrove

Dag 4: Svermehindrende tiltak Lage skakesvermer og provoserte svermer Lære å innføre dronninger.

Dag 5: Andre biprodukter Høsting og behandlig av propolis, pollen, dronninggelé og apilarnil.

Dag 6: Voksbehandling Bygge vokssmelter (praktisk) innsmelting, rensing av voks Evt bygge en enkel egen byggevokspresse.

Dag 7: Honning Høste sommerhonning Slynging Røring Etikettering av glass (forskrifter) Levering til Honningcentralen Prøvesmaking

Dag 8: Sykdommer og farer Bisykdommer og farer Varroa destructor Hygiene og forebyggende tiltak Vurdering av kubens helsetilstand

Dag 9: Innvintring Innvintring av bikubene Foring med diverse metoder og forskjellig for Lære å vurdere riktig plass i forhold til bistyrke Lære om riktig innforing

Dag 10: Rammevask Vask og desinfisering av rammer

Dag 11: Oksalsyrebehandling Lære hvordan man behandler biene med oksalsyre i praksis

Dag 12: Oppsummering av kurset og sesongen som har gått. KSL og HMS Kjenne til KSL-systemet for å sikre gode rutiner i egen drift Kjenne til HMS for å sikre gode rutiner i egen drift

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Studiebøker fra del 1, Power Point presentasjoner, eget læremateriell i perm.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Praksis foregår i bigård med bier og kubemateriell, i slyngerom og på snekkerverksted.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.