373 Vintersåing av stauder, økologisk kjøkkenhage og beskjæring.

Godkjent for 15–21 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Hvordan lage egne stauder gjennom å vinterså
- Hvordan få en økologisk kjøkkenhage
- Hvordan beskjære busker og trær for best mulig resultat

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

De som har interesse for hage, ingen forkunnskaper nødvendig.

Innhold

VINTERSÅING AV STAUDER (3-4 timer)
Forelesing og praktisk utførelse, hvilke stauder, hvordan så, gjennomførelse og gjennomgang av videre prosess for å lykkes.

ØKOLOGISK KJØKKENHAGE (3-4 timer)
Forelesning om økologisk kjøkkenhage, jord, planter, hvordan unngå sykdom/skadedyr m.m.

BESKJÆRING (3-4 timer)
Hvilket utstyr trenger man, hva bruker man hvor, hva kan/skal/bør beskjæres om våren. Praktisk gjennomføring.

ØKOLOGISK KJØKKENHAGE (3-6 timer)
Forelesing fortsetter. Eventuelt besøk i økologisk kjøkkenhage.

BESKJÆRING (3-4 timer)
Beskjæring på høsten. Hva kan/skal/bør beskjæres på høsten. Praktisk gjennomføring

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

- Presentasjoner
- Bøker
- Div. materiale for å så frø
- Utstyr til beskjæring

Organisering og arbeidsmåter


Instruksjon med lærer
Forelesning
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (delvis med lærer)
Kurset kan gjennomføres over samlinger.

Krav til lærer/instruktør

Det er krav om at kursholder har god kunnskap om det aktuelle temaet for den enkelte samling. Samlingene vil bli ledet av faglærte eller ivrige amatører med god erfaring.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.