370 Nestleder

Godkjent for 4–30 timer  |  4–30 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kursdeltakerne skal, etter endt kurs, ha god forståelse av hva vervet deres innebærer og hvordan de kan utføre det på best mulig måte. Kursdeltakerne skal bli tryggere i rollen sin, og være et forbilde for organisasjonen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Tillitsvalgte i Norges Bygdeungdomslag (NBU). Spesielle forkunnskaper er ikke nødvendig.

Innhold

Organisasjonsoppbygging: Denne delen bør tilpasses etter kunnskapsnivå hos deltakerne. Er det mange nye på kurset må man legge denne delen på et grunnleggende nivå. Disse punktene bør med på en slik gjennomgang:

Nybegynnerdel: 

 • Grunnleggende organisasjonsstruktur i NBU
 • Samarbeidsorganisasjoner og støtteorganisasjoner 
 • NBUs vedtekter
 • NBUs avtaler og samarbeidspartnere
 • Hva NBU har på dagsorden
 • Studieforbundet natur og miljø
 • NBUs historie
 • Medlemsregisteret

Erfaren del:

 • Idémyldringer
 • Diskusjoner om NBU sin fremtid. Hvor er NBU om 5 år?
 • Evaluere NBU
 • Medlemsutvikling og utskiftning av medlemsmassen
 • Økonomi
 • Handlingsplan
 • Hva NBU har på dagsorden 
 • NBUs historie 
 • Medlemsregisteret

Nestlederkurs: I løpet av kurset skal alle obligatoriske emner gjennomgås av kursholder. Kursholder kan så velge hvilke emner vedkommende vil holde kurs i, blant de valgfrie emnene. Disse er mer tenkt som ekstra påfyll for deltakerne.

Obligatoriske emner: 

 • Året i Norges Bygdeungdomslag - årshjul 
 • Styrearbeid og nestlederens rolle i styret 
 • Sponsormidler 
 • Representasjon (stedfortreder for leder) 
 • Overblikk over styret og leder 
 • Organisasjonshåndboka 
 • Vedtekter 
 • Sponsormidler
 • Studieforbundet natur og miljø
 • Økonomihåndtering på arrangement 
 • Medlemsregister

Valgfrie emner:

 • Hvordan lede et møte
 • Hvordan skrive saksliste og referat
 • Hvordan tar man vare på de andre styremedlemmene slik at de er med på å bestemme
 • Konflikthåndtering
 • Søknader
 • Arrangement
 • Aksjonsuken 
 • Lobbyvirksomhet 
 • Skrive pressemelding

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

• Presentasjoner
• Vedtekter, politisk plattform, kurshefte og lignende relevante dokumenter: https://www.nbu.no/ressurser/
• Projektor
• PC

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Rollespill
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (uten lærer)
Studiesirkel (delvis med lærer)
Samtidig elektronisk kommunikasjon

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.