362 Brukerkurs Leirduenet

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Leirdue.net er en programvare som er laget for å ta hand om påmelding, resultater, rapportering og lignende i stevner innen haglskyting. Deltakerne skal kunne kjenne til og bruke de muligheter som ligger i programvaren.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Skyttere og banemannskap som til vanlig er med å drifte stevner i haglskyting.

Innhold

Innledning ca 30 minutter Gjennomgang av programmet og web siden (ca 2,5 timer) Demo og oppretting av bruker (ca 2 timer) Timer testing og prøving (ca 3 timer)

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Alle deltakerne bør ha egen PC. Den aktuelle programvaren. Regelverk for haglskytegrenene.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Diskusjon
Demonstrasjon

Krav til lærer/instruktør

Instruktør bør ha god erfaring i å arrangere stevner, samt kunne programvaren godt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.