360 NB: Jordbruksforhandlinger

Godkjent for 8-16 timer  |  3-500 deltakere

Mål, læringsmål

 • Bygge kompetanse om landbrukspolitikk og bli oppdatert på utfordringer i kommende forhandlinger.
 • Gi kunnskap som grunnlag for å avgi høringsuttalelse til jordbruksforhandlingene.
 • Gi kunnskap for å kunne drive politisk påvirkning og organisatoriske tiltak.

Målgruppe og forkunnskaper

Medlemmer og tillitsvalgte i Norges Bondelag sine lokallag.
Ingen forkunnskaper nødvendig.

Kursinnhold

 • Intro til årets jordbruksforhandlinger
 • Inntektsramme og fordelign på pris og tilskudd
 • Produksjon av kjøtt og egg
 • Ku- og geitemelk
 • Grønnsaker, frukt og potet
 • Korn og kraftfor
 • Investeringer
 • Velferd
 • Økologisk landbruk
 • Dyrevelferd
 • Klima
 • Aksjonsberedskap
 • Andre særskilte tema

Arbeidsmåte

 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Studiesirkel (uten lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

Jordbruksoppgjøret 2020 - Hva skal vi mene?

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.