360 NB: Jordbruksforhandlinger

Godkjent for 4–16 timer  |  4–500 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Bygge kompetanse om landbrukspolitikk og utfordringer i kommende forhandlinger.
- Gi kunnskap som grunnlag for å avgi høringsuttalelse til jordbruksforhandlingene.
- Gi kunnskap for å kunne drive politisk påvirkning og organisatoriske tiltak.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer og tillitsvalgte i Norges Bondelag sine lokallag.
Ingen forkunnskaper nødvendig.

Innhold

 • Intro til årets jordbruksforhandlinger
 • Inntektsramme og fordelign på pris og tilskudd
 • Produksjon av kjøtt og egg
 • Ku- og geitemelk
 • Grønnsaker, frukt og potet
 • Korn og kraftfor
 • Investeringer
 • Velferd
 • Økologisk landbruk
 • Dyrevelferd
 • Klima
 • Aksjonsberedskap
 • Andre særskilte tema

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Helfte: Jordbruksoppgjøret - Hva skal vi mene? (Årets utgave)

Organisering og arbeidsmåter

Studiesirkel (uten lærer): Gruppearbeid og diskusjon

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.