359 Grunnkurs førstehjelp i fjellet

Godkjent for 18 timer  |  8-16 deltakere

Mål, læringsmål

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende forståelse for skader, ulykker og andre medisinske situasjoner som kan oppstå i fjellet eller utenfor allfarvei. I kurset arbeider man med medisinske grunnferdigheter, som f.eks. livreddende førstehjelp, men har hele tiden fokus på hvordan krevende omgivelser kan medføre andre prioriteringer og handlinger enn i urbane områder. Kursdeltakeren skal lære å utnytte de begrensede ressursene som er til rådighet, og hvordan man kan utføre førstehjelp i ulike miljø.

Målgruppe og forkunnskaper

Kurset er særlig egnet for DNTs turledere på sommer- og vinterturledernivå, samt alle instruktører. Deltagerne skal ha grunnleggende ferdigheter innen friluftsliv. Det forutsettes at deltagerne kjenner til prinsippene for bekledning, ernæring, nødbivuakk og orientering. Det stilles krav om komplett oppmøte og engasjement gjennom kurset for å få utlevert kursbevis. Etter endt kurs skal deltagerne få et kursbevis som utstedes av arrangøren.

Kursinnhold

Kurset skal gjøre deltageren bedre rustet til å håndtere skader, ulykker og medisinske hendelser som kan oppstå på tur. Det som skiller dette kurset fra andre førstehjelpskurs er fokuset på hvordan man håndterer medisinske situasjoner når det er lang tid til hjelp, vanskelige værforhold, vanskelig tilkomst, begrensninger i ressurser eller andre utfordringer man kan stå ovenfor på tur i fjell og natur.

Kurset arbeider systematisk etter algoritmen ABC - Air, Bleeding, Cold. Dette er en revidert utgave av den „vanlige“ ABDCE-algoritmen som benyttes av helsepersonell, men tilpasset til bruk for lekfolk i fjellet for å forenkle tankegangen og sette tidlig fokus på generell nedkjøling.

Pedagogisk modell er korte økter med teori etterfulgt av mye praktisk oppgaveløsning og scenariotrening. Vi jobber i små grupper, med fokus på lagarbeid og gruppedynamikk. Vi veksler på å være førstehjelpere og «skadde»/markører.

Temaliste:

Situasjonsvurdering
Egensikkerhet, oversikt og ledelse

Primærundersøkelse
Air - vurdering og etablering av frie luftveier, samt vurdering av pustemønster og pustearbeid.
Bleeding – undersøkelse og håndtering av ytre blødninger. Sirkulasjonsvurdering.
Cold – effektiv varmekonservering og oppvarmingsteknikker.

Livløs
Gjennomgang av HLR. Refleksjon rundt sikkerhet og muligheter for overlevelse ved hjertestans på tur.

Bevisstløs
Sideleie med ivaretakelse av ustabil nakke/rygg

Brudd/luksasjoner
Undersøkelse, behandling og stabilisering

Smertebehandling
Smertelindring med og uten medisiner

Sår/sårbehandling
Vurdering, behandling og kontroll av sår

Hode, nakke, ryggskader
Undersøkelse, vurdering og behandling

Pasientovervåkning i felt
Observasjoner, behandling, samt mat og drikke

Brannskader og frostskader
Vurdering og behandling

Hypotermi
Komplikasjoner, gradering og vurdering

Transport av skadet pasient
Teknikker, hensikt og utfordringer

Varsling og redningstjenesten
Nødnumrene, redning med helikopter, alpinredning, tidsfaktor og angivelse av posisjon.
Organisering av arbeidet på et skadested, prioritering og førstehjelp ved forskjellige skader og transport av skadde.
Psykisk omsorg for skadde, pårørende og hjelpere ved katastrofer og død

Førstehjelp og sikkerhetsutstyr i fjellet

Marginer på tur
Menneskelig faktor
Mennesker er forskjellige
Barn og eldre på tur
Kronisk syke på tur

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Gruppearbeid
  • Diskusjon
  • Rollespill
  • Demonstrasjon
  • Praktisk trening/arbeid

Krav til kurssted:
Kursstedet bør ligge i relevant terreng, tilsvarende fjellterreng med representative utfordringer i nærheten. Eksempler på dette er eksponering for vær og vind, avstand til vei og bratt terreng. Det bør være mulighet for undervisning både inne og ut.

Kursopplegg:
Det tilstrebes at størstedelen av undervisning og gjennomføring foregår utendørs, i realistiske rammer. Teoretiske momenter undervises i tilknytning til situasjoner der det naturlig passer inn.
Hjerte-lungeredning vil i mindre grad vektlegges i dette kurset, og det anbefales å tilegne seg ferdigheter innen dette på et ordinært førstehjelpskurs.

Utstyrskrav:
Robuste klær til å ferdes ute; det må forventes en del slitasje på ytterklær. Dagstursekk. Liggeunderlag. Sovepose etter forhold. Vindsekk. Personlig førstehjelpsutstyr. Kniv eller multitool. Skrivesaker. Hodelykt. Lue og votter.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Instruktører skal være helsepersonell, fortrinnsvis med prehospital erfaring, og skal ha utdannelse tilsvarende DIMM (Diploma in Mountain Medicine) eller tilsvarende realkompetanse.

Eventuelle merknader

Maksimalt 8 deltakere per instruktør. Det bør være to instruktører.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.