358 Apportkurs

Godkjent for 4–16 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om grunnferdigheter som fører til en rask apport uten tygging.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset passer for nybegynnere som ønsker å lære hunden å apportere.

Innhold

Apport er en øvelse som brukes i lydighet, bruks, redningshund, jakt og for å aktivisere familiehunden.

  • Hvordan lære hunden å holde apportbukken
  • Hvordan lære hunden å bære apportbukken
  • Hvordan lære hunden å gripe og plukke opp apportbukken
  • Hvordan lære hunden kommandoen "apport"
  • Hvordan lære hunden å hente apportbukken
  • Videreutvikling - generalisering

Alt dette gir hundeeier et godt grunnlag for å jobbe videre med øvelser etter endt kurs.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Alle må selv ha med halsbånd, kobbel, godbiter, leksaker, klikker og vann til egen hund.
Elektroniske presentasjoner
Kursdeltagerne kan gjerne få tilsendt informasjon om klikker slik at de kan på forhånd kan introdusere klikker for hunden sin.Dette for at hunden skal forstå den type form for belønning.

Organisering og arbeidsmåter


Forelesning
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Øvelsen apport gjennomgås med teori og demonstrasjoner.

Krav til lærer/instruktør

NKK instruktør

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.