357 Planlegging i liten hage

Godkjent for 8-12 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal settes i stand til å kunne planlegge sin egen lille hage. De skal lære litt om muligheter for ulike typer beplantning og valg av arter som trives.

Målgruppe og forkunnskaper

Hagelags-medlemmer og andre med ansvar for en liten hage, gjerne rekkehushage. Ingen forkunnskaper nødvendig, men interesse for hagestell er en forutsetning

Kursinnhold

 • Inspirasjonskveld enten med foredrag av lærer eller en egnet video
 • Hvordan ser grensen til nabo eller vei ut - busker og små trær egnet for en liten hage
 • Sitteplassen - valg av underlag og møbler som tar liten plass
 • Blomsterprakt - stauder som trives lokalt og sommerblomster
 • Er det rom for nyttevekster - enkle urter, bær og frukt

Arbeidsmåte

 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Studiesirkel (uten lærer)

Inspirasjonskvelden kan være et foredrag eller se på et utvalgt TV- program (f.eks Monty Don : Store drømmer liten plass) eller bilder på nett (f.eks moseplassen) . Deltakerne besøker i tillegg hverandres hager og utveksler problemer og ideer.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

En fordel om lærer har erfaring fra egen hage

Læringsressurser

Gruppen velger selv sine bøker - det finnes mange å velge mellom innenfor hvert tema.
Antagelig har hagelaget eller noen av deltakere allerede bøker som kan benyttes.
Hageselskapets sortsliste kan anbefales. Nett og TV benyttes aktiv for inspirasjon

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.