356 Instruktørkurs

Godkjent for 16–46 timer  |  4–100 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Gi deltakerne grunnleggende kunnskap innenfor et tema (eks. styreverv eller friluftsliv).
 • Sette deltakerne i stand til å planlegge, gjennomføre og evaluere egne kurs om det gitte temaet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Passer for engasjerte ungdommer fra 16 år og oppover.

Deltakerne bør:

 •  Ha deltatt på flere kurs som gir dem grunnleggende kunnskap om et tema (eks. styreverv eller friluftsliv)
 • Trives med å lære bort til andre
 • Like å jobbe sammen med andre
 • Være motivert til å holde kurs selv

Innhold

Instruktørkurset er delt inn i tre deler. Denne studieplanen dekker del 1 og del 3. Del 1 og del 3 gjennomføres over to kurshelger med en praksisperiode imellom.

Del 1 Temaene som tas opp gjennom både praktiske og teoretiske oppgaver på denne samlingen er:

 • Organisasjonens oppbygning, f.eks. 4H som organisasjon
 • Instruktørenes ansvar og rolle
 • Synliggjøring
 • Ansvar og beredskap
 • Planlegging av kurs
 • Fordypning i et selvvalgt tema som f.eks. styreverv eller friluftsliv. Forslag til fordypning i styreverv er kommunikasjon og formidling, styremedlem, leder, kasserer og sekretær. Forslag til fordypning i friluftsliv er turplanlegging, praktiske ferdigheter og friluftspedagogikk.

Del 2 Del 2 består av praksis. Instruktørene, som er under opplæring, planlegger, gjennomfører og evaluerer sitt eget kurs for andre ungdommer, på bakgrunn av kunnskapen de ervervet seg på instruktørkursets første del. OBS! Praksisen rapporteres gjennom egne studieplaner.

Del 3 Temaene som tas opp gjennom både praktiske og teoretiske oppgaver på denne samlingen er:

 • Erfaringsutveksling fra praksis
 • Hvordan evaluere et kurs
 • Trygg og til stede: Hvordan takle vanskelige situasjoner, hvordan være en tillitsperson og en trygg instruktør, grenseoverskridende adferd.
 • Fordypning i et selvvalgt tema som f.eks. styreverv eller friluftsliv. Forslag til fordypning i styreverv på denne samlingen er: Synliggjøring og verving, lek som metode og pedagogikk, å lære ved å gjøre sammen (ÅLVÅGS). Forslag til fordypning på denne samlingen er: Pedagogikk i praksis, flere praktiske ferdigheter og aktivitetstips.
 • Videre utdanningsmuligheter i organisasjonen
 • Spørretime

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

4H Norge har en egen læreplan med modulbeskrivelser for de tre kursdelene, inkl. eget læringsmateriell og presentasjoner til alle temaene som tas opp. Dette kan brukes som inspirasjon til gjennomføring av kurset også i andre organisasjoner. Ta kontakt med 4H Norge for mer informasjon.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Rollespill
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Samtidig elektronisk kommunikasjon

Avsluttende prøve/eksamen

Etter å ha gjennomført del 1, del 2 og del 3 er deltakerne ferdig utdannede instruktører og kan holde kurs i hele landet. Alle kursdeler må være gjennomført for å bli instruktør.

Utfyllende opplysninger

Kurset legger opp til at alle deltakerne trenger samme, grunnleggende opplæring for å bli gode instruktører - uavhengig av hvilket tema de skal holde kurs i selv.

Fordypningen som velges avgjør hva en blir instruktør i, f.eks. deltaker som velger friluftsfordypning blir friluftsinstruktør.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.