355 Planteskilt av keramikk

Godkjent for 10–22 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å lage egne planteskilt ved å kjevle leire og trykke eller skrive plantenavn på.
Tørke, brenne og glasere skiltene.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Innhold

Første samling

  1. Bestemme hvilke planter man vil lage skilt til
  2. Bearbeide leiren
  3. Kjevle og skjære ut skilt
  4. Tørke sakte

Andre samling 5. Eventuelt glasere 6. Brenne skiltene

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kurset må holdes i et keramikkverksted med tilgang til leire, stempel og glasur.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (delvis med lærer)

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap om keramikk

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.