353 Jordbruksforhandlingene 2019 - Hva krevde NBS og hvorfor?

Godkjent for 12 timer  |  3-10 deltakere

Mål, læringsmål

Få forståelse, kunnskap og innsikt i de prioriteringer som styret i NBS og forhandlingsutvalget (FU) har gjort med hovedvekt på NSB sitt primærkrav i årets jordbruksforhandlinger.

Målgruppe og forkunnskaper

Medlemmer i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Det er en fordel å ha vært med i studieringen Jordbruksforhandlinger tidligere i år, men dette er ikke et krav.

Kursinnhold

Studieringen baserer seg på de fire delene som er satt opp i studieheftet Jordbruksforhandlingene 2019 - Hva krevde NBS og hvorfor?
Det er knyttet oppgaver og spørsmål til hver del.

Del 1.
Hovedprioriteringer og krav til inntektsramme

Del 2.
Hvordan FU vil øke/redusere budsjettmidlene for å få til ønsket politikk

Del 3.
Hvordan de økonomiske virkemidlene ble fordelt mellom produksjonene mjølk, sau og korn i krav, tilbud og endelig avtale.
Politikkutforming.

Del 4.
Spørsmål til drøfting.
Hovedpunkter fra arbeidet med årets jordbruksforhandlinger med vekt på rammeoppbygging, finansiering og prioritering.

Arbeidsmåte

  • Gruppearbeid
  • Diskusjon
  • Studiesirkel (uten lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

Studieheftet Jordbruksforhandlingene 2019 - Hva krevde NBS og hvorfor, som bestilles fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag sentralt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.