352 Hügelbed

Godkjent for 10-15 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Lære å lage hügelbed.

Målgruppe og forkunnskaper

Medlemmer i hagelag og andre, ingen forkunnskaper er nødvendig.

Kursinnhold

Hügelbed er en dyrkningsmetode innen tysk permakultur. Hensikten er å lage et frodig bed med små ressurser, gjerne der vanlige bed ikke går, uten å måtte kjøpe inn masse jord i sekker. Det kan også kombineres med andre former for bed for eks. oppmurte bed eller bed i pallekrager.
Et hügelbed kan være fra en halv kvadratmeter til så mange kvadratmeter man vil. Man kan legge det oppå jorda, eller grave det ned. Man kan plante stauder, busker og trær, men grønnsaker er kanskje det mest vanlige. Bedet kan være avlangt, sirkelrundt, eller formet som en u.

1) Lokasjon
Hvor skal bedet ligge? Hvor stort blir det? Hva er der fra før?
Eventuelt ta opp og ta vare på eksisterende planter.

2) Samle materialer
Lokalisere og samle tømmerstokker.
Husk at tykke stokker er best, men de veier også mest. Dette er viktig fordi stokkene skal trekke til seg og avgi vann til bedet og dermed fungere som et vannreservoar.
Samle grønt avfall som gir nitrogen og brunt avfall som gir struktur. Dette kan være avklipp av hekken, ugress (ikke skvalderkålrøtter ol), tang, flis, ja alt mulig egentlig. Greiner og kvister er det best å male opp på en kompostkvern på forhånd, da tar de ikke så stor plass i bedet senere.
Samle ulike typer gjødsel. Hva kan du får tak i av naturgjødsel, hønsemøkk, hestemøkk etc.? Tanken er at man skal bruke det man har eller kan få tak i billig, for eksempel ved hjelp av venner på Facebook eller andre nettverk.

3) Lage hügelbed
Start med å grave ut jord som legges til side for seinere bruk.
Legg ned tømmerstokker, stappe oppmalte kvister og greiner mellom og over stokkene.
Naturgjødsel, grønt avfall osv. legges lagvis til man har brukt opp alt materiale.
Legg så på et godt lag med jord, bruk det man eventuelt grov opp fra bedet eller tilfør ny jord.
Plant
Dekk jorden med mer organisk avfall, gjerne plenklipp. Dette hindrer uttørking og tilfører næring.

4) Oppfølging
Sjekk bedet etter noen måneder. Hvordan har det gått?
Hva har fungert og ikke fungert?
Hva har vi lært?

Arbeidsmåte

  • Gruppearbeid
  • Praktisk trening/arbeid

Alle er med på å samle materialer og lage bedet. Studieleder/lærer tegner og forteller hva som skal gjøres underveis.

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

https://www.datsja.no/blogg/2019/8/31/derfor-er-hgelbed-s-varme-og-produktive

Til samling av materiale: Trillebår, henger, evt. motorsag, evt. lastebil, kompostkvern til oppmaling av greiner og kvister.
Til selve bedet: Greip og spade, planteskje, jord til å plante i og jord til å dekke.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.