350 Brodering

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å brodere.
Lære ulike broderimetodar.
Lære om ulike materialer og tråd.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom i alderen 14-19 år som har lyst til å lære å brodere.

Innhold

Teori:

  • Kva stoff og tråd skal brukast i brodering
  • Gjennomgang av ulike typar brodering, kva er plattsøm, kva er korssting, etc.
  • Kva gjorde dei i gamle dager og kva brukte dei det til.

Praksis:

  • Korleis lage eit flott broderi
  • Lære seg ein type broderi

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

stoff, tråd, nåler osv

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

- Kunne forskjellige metodar for brodering
- Være veiledar
- Må kunne å lære vekk brodering

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.