350 Brodering

Godkjent for 8-15 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Lære å brodere.
Lære ulike broderimetodar.
Lære om ulike materialer og tråd.

Målgruppe og forkunnskaper

Ungdom i alderen 14-19 år som har lyst til å lære å brodere.

Kursinnhold

Teori:

 • Kva stoff og tråd skal brukast i brodering
 • Gjennomgang av ulike typar brodering, kva er plattsøm, kva er korssting, etc.
 • Kva gjorde dei i gamle dager og kva brukte dei det til.

Praksis:

 • Korleis lage eit flott broderi
 • Lære seg ein type broderi

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

 • Kunne forskjellige metodar for brodering
 • Være veiledar
 • Må kunne å lære vekk brodering

Læringsressurser

stoff, tråd, nåler osv

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.