349 NF grunnkurs klatring

Godkjent for 40 timer  |  4–6 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hovedmål:
Kurset skal gi deltakerne en inspirerende anledning til å oppdage gledene ved å klatre ute, og det skal vise en veg til å klatre på en sikker og naturvennlig måte.

Læringsmål:

  • Grunnleggende opplæring i bevegelses- og sikringsteknikk, taulagsrutiner, kommunikasjon og sikkerhet.
  • Deltakerne skal etter kurset være i stand til å klatre trygt på topptau, å følge som toer på friklatreruter i det miljøet kurset er lagt opp i, og eventuelt også lede ruter på presikret klippe.
  • Kurset skal gi deltakerne grunnlag for å kunne begynne å lede ruter på naturlige sikringer etter at de har samlet mer erfaring.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ingen forkunnskaper kreves, men kursmalen tar utgangspunkt i at deltakerne har alminnelig god utholdenhet og turerfaring. Deltakere bør være minst 16 år gamle. For deltakere under 18 år forutsettes foresattes samtykke.

Innhold

Modul 1: Bevegelsesteknikk

Modul 2: Sikringsarbeid og taubrems

Modul 3: Taulagsrutiner

Modul 4: Sikkerhet

Modul 5: Taulagsklatring på naturlige sikringer

Modul 6: Klatring på boltet klippe (valgfri)

Modul 7: Leding på naturlige forankringer (valgfri)

Modul 8: Kameratredning (valgfri)

Modul 9: Etikk, miljø og klatrehistorie

Moduler 6-8 er valgfrie, og vil som regel være for krevende for deltakere på et grunnkurs. For innhold i modulene, se NFs nasjonale standard.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Metoder:
• ”Metodesett”, Norges klatreforbund 2005, er et trykt og illustrert hefte som
sammenfatter Norges klatreforbunds anbefalte metoder for klatring, se
http://www.klatring.no/default.asp?V_DOC_ID=865
• ”Metodesett”, DNT fjellsport Oslo 2007, er et tilsvarende hefte fra DNT fjellsport
Oslo, se http://www.dnt-fjellsport.no/oslo/index.php?fo_id=3583
• Metodesett bre og klatring, DNT fjellsport Bergen, 2008
• Også andre organisasjoner i Norge har egne metodesett for klatring.

Risikoanalyse:
• Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester, utgitt av Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap i 2007 (ISBN 978-82-7768-102-3), er et hefte
som demonstrerer et praktisk og enkelt verktøy for risikoanalyser.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Så mye som mulig av kurset bør settes av til klatring i praksis, og teoretiske
momenter undervises ute i tilknytting til situasjoner der det naturlig passer inn.

Krav til lærer/instruktør

NF klatreinstruktør 1 eller tilsvarende.

Dersom deler av kurset foregår innendørs eller på boltesikret klippe, kan det på disse kursdelene brukes instruktører med godkjenning begrenset til disse omgivelsene (NKF trener 1/2 sport eller NKF instruktør inne).

Avsluttende prøve/eksamen

Etter endt grunnkurs eller kursmodul skal deltakerne få et kursbevis som utstedes av
arrangøren. Ved modularisert kursopplegg skal kursbeviset inneholde informasjon om hva
som er gjennomgått i de valgfrie kursmodulene.

Utfyllende opplysninger

Maksimalt 3 pr instruktør under ruteklatring; maksimalt 6 pr instruktør under øvelser på bakken og i andre situasjoner der instruktøren kan opptre usikret.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.