348 Operativ ledelse

Godkjent for 71 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

NRH skal ha en sentralt formalisert utdanning for operativ ledelse.

Utdanne operative ledere for NRH som skal lede egne ressurser i søks- og redningsaksjoner.

Målgruppe og forkunnskaper

Personer som ønsker å bidra i organisasjonen som operative ledere vil etter søknad og utvelgelse gjennomgå en formalisert opplæring som vil ende opp i godkjenning som «operativ leder».

Søkere til utdanningen som operativ leder vil bli vurdert etter følgende:

 • Være medlem i NRH
 • Godkjent grunnkurs i NRH
 • Være anbefalt av beredskapsansvarlig i eget tilhørende distrikt
 • Grunnleggende datakunnskap
 • Grunnleggende ferdigheter i Microsoft Office produkter
 • Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC som arbeidsverktøy
 • Disponere PC (privat/eller distriktseid med admin.rettigheter (installasjon av software)
 • Godkjent brukerkurs Nødnett

Kursinnhold

Modul 1 – Grunnleggende kunnskap for operativ ledelse

Mål og hensikt er at kandidaten, etter modul 1, skal ha fått:

 • God kjennskap til søksmetodikk for NRH og andre ressurser
 • Bruk av savnetprofiler, statistikk, prioritering av NRHs oppdrag
 • God kjennskap til GPS-modeller som benyttes i NRH
 • God kjennskap til bruk av Garmin Basecamp programvare
 • God kjennskap til OL-rollen.

Modul 2 - Operativ leder-kurs

Mål og hensikt er kandidaten etter modul 2 skal/kunne/inneha:

 • Søksmetodikk
 • Kunne benytte seg av kjent søksmetodikk i planlegging av oppdrag for NRH-ressurser
 • Ledelse
 • God kjennskap til dokumentering av søk, samt selvstendig kunne dokumentere et oppdrag
 • God kjennskap til risikovurdering for personell og hunder
 • Forstå ansvaret en OL har under en aksjon
 • Planverk og instrukser
 • Forstå innhold og bruk av NRHs operative instrukser
 • Forstå innhold og bruk av distriktets beredskapsplan
 • Forstå innhold og bruk av nasjonal beredskapsplan
 • Forstå innhold og bruk av distriktets kollegastøtteordning
 • God kjennskap til NRHs IKT-verktøy
 • Beherske NRHs bruk av Basecamp
 • Beherske NRHs bruk av GPS
 • God kjennskap til varslingssystemet og rutiner for utkalling av hundeførere
 • Kjennskap til Office 365
 • Kjennskap til bruk av nødnett Gateway
 • Mediehåndtering
 • Forstå medias rolle i en redningsaksjon
 • Forstå NRHs mediestrategi
 • Kjennskap til hva vi kan formidle til media
 • Forstå NRHs bruk av sosiale media (Facebook – Twitter – websider)

Modul 3 - Operativ ledelse i praksis

Mål og hensikt:

 • «On the job training» på øvelser/caser
 • Selvstendig kunne gjøre utkalling til redningsaksjon
 • Selvstendig kunne drifte NRH KO
 • Selvstendig kunne utforme oppdrag til hundeførere
 • Selvstendig kunne avslutte en redningsaksjon
 • Selvstendig kunne legge ut nyheter på gitte kanaler
 • Selvstendig kunne ivareta risiko og sikkerhetsvurderinger for egne ressurser, samt bidra til den helhetlige sikkerhetsvurderingen.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (uten lærer)

Øvelse

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Gjennomført OL utdanning og lang erfaring som operative leder / Beredskapsansvarlig

Læringsressurser

Eget materiell.

Kvalifiserende/test/eksamen

Kurset avsluttes med en teoretisk prøve som er basert på pensum. Denne må bestås.
I tillegg vil et helhetsinntrykk basert på kursets praktiske gjennomføring bli vektlagt.
Grunnlaget for bestått kurs vurderes av minst to OL-instruktører.
Etter bestått kurs vil deltakeren bli godkjent som operativ leder i NRH.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.