347 Høyfjellstrening på barmark

Godkjent for 18-25 timer  |  5-25 deltakere

Mål, læringsmål

 • Lære hund og fører å benytte ulike søksformer i høyfjellet (barmark)
 • Ta vare på seg selv og hund i høyfjellet (barmark)

Målgruppe og forkunnskaper

Medlemmer i Norske Redningshunder som har startet sin utdanning mot godkjent redningshund ettersøkning

Kursinnhold

 • Overværstrening med fokus på lange overvær og teigsøk
 • Rundering i høyfjellsterreng
 • Spor av ulik alder og lengde i høyfjellsterreng

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid

Spor, rundering og overvær benytter ulike egenskaper hos hunden og vi fokuserer på alle tre.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

 • Relevant erfaring som godkjent hundefører
 • Godkjent instruktør i NRH

Læringsressurser

Kart, kompass, gps

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.