347 Høyfjellstrening på barmark

Godkjent for 18–25 timer  |  4–25 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

* Lære hund og fører å benytte ulike søksformer i høyfjellet (barmark)
* Ta vare på seg selv og hund i høyfjellet (barmark)

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer i Norske Redningshunder som har startet sin utdanning mot godkjent redningshund ettersøkning

Innhold

  • Overværstrening med fokus på lange overvær og teigsøk
  • Rundering i høyfjellsterreng
  • Spor av ulik alder og lengde i høyfjellsterreng

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kart, kompass, gps

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Spor, rundering og overvær benytter ulike egenskaper hos hunden og vi fokuserer på alle tre.

Krav til lærer/instruktør

* Relevant erfaring som godkjent hundefører
* Godkjent instruktør i NRH

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.