346 Sopp: Grunnkurs i soppkunnskap

Godkjent for 4–20 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset gir grunnleggende kunnskap om gode matsopper og de farligste giftsoppene, 10 matsopper og fire giftsopper. Etter kurset skal deltakerne føle seg trygge på de gjennomgåtte artene, kunne plukke dem og bruke til mat. De skal videre kunne

 • Forstå enkel gruppering av sopper: skivesopper, rørsopper, ribbesopper, poresopper, røyksopper, andre.
 • Kjenne betegnelsene for soppens forskjellige deler: stilk, hatt, skiver, rør, porer, ring, hylster, mycel, etc.
 • Skjønne hva sporer er og betydningen av sporepulverfarge for artsbestemmelse.
 • Forstå forskjellen på soppen man plukker (fruktlegemet) og hele organismen (mycelet under jorden + fruktlegemet).
 • Forstå forskjellene på parasittsopp, strøsopp og mykorrhizasopp.
 • Forstå at forskjellige arter sopp lever i forskjellige naturtyper.
 • Lære å sanke og oppbevare sopp så matkvaliteten bevares best mulig.
 • Lære hvordan sopp stelles og enkelt kan brukes på kjøkkenet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset passer alle som er interessert i natur og sopp og krever ingen forkunnskaper.

Innhold

Kurset er for nybegynnere som vil lære mer om sopp og soppverdenen. Du lærer kjennetegn på 10 matstopper og fire giftsopper. Etter kurset skal deltakerne føle seg trygge på de gjennomgåtte artene, kunne plukke dem og bruke til mat. Sopputvalget vil ta utgangspunkt i artene som presenteres i Grunnkurs sopp, men vil tilpasses til årets sesong, og terreng og sted for lokale kurs.

Andre læringsmål:

 • Forstå enkel gruppering av sopper: skivesopper, rørsopper, ribbesopper, poresopper, røyksopper, andre.
 • Kjenne betegnelsene for soppens forskjellige deler: stilk, hatt, skiver, rør, porer, ring, hylster, mycel, etc.
 • Skjønne hva sporer er og betydningen av sporepulverfarge for artsbestemmelse.
 • Forstå forskjellen på soppen man plukker (fruktlegemet) og hele organismen (mycelet under jorden + fruktlegemet).
 • Forstå forskjellene på parasittsopp, strøsopp og mykorrhizasopp.
 • Forstå at forskjellige arter sopp lever i forskjellige naturtyper.
 • Lære å sanke og oppbevare sopp så matkvaliteten bevares best mulig.
 • Få god opplevelse av hvordan sopp stelles og enkelt kan brukes på kjøkkenet.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Innholdet i nettkurset «Grunnkurs sopp» er basen for studieplanen, men uten at det krever at deltakerne har individuell tilgang. Her lærer du ti av de matsoppene som er gode å starte med, og du blir også kjent med deres forvekslingsarter. Kurset tar i tillegg for seg de farligste og vanligste giftsoppene. Hver art blir grundig presentert med foto, beskrivelse og undervisningsfilm. Du får testet dine kunnskaper gjennom ulike quizer.

Her er noen flere aktuelle læringsressurser til kurset:

Alle bøkene kan kjøpes i NSNFs nettbutikk.

Organisering og arbeidsmåter

Studieplanen kan gjennomføres på to måter:

Teorikurs: Soppsesongen er kort og det er rasjonelt å jobbe med teorigrunnlaget uavhengig av sesong. Man kan derfor tilby et selvstendig opplegg med nettbaserte forelesninger

rundt «Grunnkurs sopp». Det passer med 3-4 nettmøter á 1,5 timer.

Feltkurs: Dette er den tradisjonelle måten å gjennomføre grunnkurs på. Man lærer best ved å kjenne og lukte på soppene ute i naturen. Ekskursjoner kan kombineres med noe forelesning innendørs.Krav til lærer/instruktør

Lærer/instruktør må være sertifisert soppkontrollør.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset har ingen avsluttende prøve.

Utfyllende opplysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.