345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster

Godkjent for 8–50 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Denne studieplanen skal brukes når vi melder opp faste møte- og studierekker som er vanlige i vår organisasjon. De vil være regionale, men helst lokale, knyttet opp til en forening. Her er noen eksempler på arrangementer som egner seg for denne studieplanen:

Møter der medlemmer samles for å diskutere og bestemme de siste dagers funn.

Kartleggingsturer - organiserte turer der en gruppe drar i fellesskap til et konkret område for å finne og bestemme arter.

Fagmøter – grupper organisert av enkeltforeninger eller fagforum som møtes regelmessig med et klart faglig fokus.

Den enkelte studiesirkel har sine spesifikke, faglige læringsmål. Dette må angis mest mulig tydelig når man melder opp studiesirkelen. Noen generelle læringsmål vil også gjelde for alle studiesirkelene, så som:

- Lære flere arter
- Bli sikrere i artsbestemmelse
- Bli kjent med og bruke ny faglitteratur
- Bli kjent med og bruke digitale fag- og læringsressurser og databaser
- Lære om nøkling av arter
- Lære å diskutere og bruke fagbegreper i praksis
- Få større forståelse av NSNFs arbeid og målsetninger

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hver spesifikke studiesirkel har sin klare målgruppe, som må angis ved oppmeldingen. Studiesirklene har som regel NSNFs medlemmer som hovedmålgruppe, men ikke-medlemmer og andre fagpersoner kan også delta.

Innhold

Du må tydelig angi studiesirkelens formål. Dette skal komme fram:

  1. Studiesirkelens navn
  2. Hvordan møtene vanligvis arrangeres, med tid, sted og frekvens
  3. Normalt antall deltakere og forventet møteplan
  4. Faglige mål på lang og kort sikt
  5. Hvordan møtene og/eller arbeidet dokumenteres
  6. Den formelle tilknytningen til (lokal)foreningen

Studiesirkelen skal være annonsert på kalenderen på soppognyttevekster.no slik at den er åpen for alle i målgruppen. Oppgi gjerne lenken.

Studiesirkelens varighet kan bare være innenfor et kalenderår. Hvis den fortsetter året etter, kan den meldes inn på nytt.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Oppgi hvilke læringsressurser studiesirkelen normalt benytter.

Organisering og arbeidsmåter


Gruppearbeid
Diskusjon
Studiesirkel (uten lærer)
Studiesirkel (delvis med lærer)
Samtidig elektronisk kommunikasjon

Krav til lærer/instruktør

Grunnprinsippet for en studiesirkel er at alle deltakere bidrar i kunnskapsutvekslingen. Men det er ingenting i veien for at studiesirkelen har en ansvarlig leder eller lærer.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen

Utfyllende opplysninger

Trenger du hjelp til å fylle ut søknad om tilskudd for en konkret studiesirkel? Ta bare kontakt med NSNFs administrasjon, så finner vi ut av det.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.