345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster

Godkjent for 4–50 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Norges sopp- og nyttevekstforbund ønsker å legge til rette for faglig utvikling til medlemmer og andre interesserte gjennom mer eller mindre egen styrte studiesirkler.

Studiesirklene har disse læringsmålene:

 • Lære flere arter
 • Bli sikrere i artsbestemmelse, inkludert nøkling
 • Bli kjent med og bruke ny faglitteratur
 • Bli kjent med og bruke digitale fag- og læringsressurser og databaser
 • Lære å diskutere og bruke fagbegreper i praksis
 • Få større forståelse av NSNFs arbeid og målsetninger
 • Bygge faglige og sosiale nettverk i miljøetMålgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er alle som har en faglig interesse av sopp og nyttevekster. Studiesirklene har som regel NSNFs medlemmer som hovedmålgruppe, men ikke-medlemmer og andre fagpersoner kan også delta.

Det enkelte spesifikke fagseminar kan også ha en smalere målgruppe, som i så fall angis i annonseringen.

Innhold

Norges sopp- og nyttevekstforbund har som formål å legge til rette for faglig utvikling til medlemmer og andre interesserte. Denne studieplanen skal brukes når vi melder opp faste møte- og studierekker som er vanlige i vår organisasjon. De vil være regionale, men helst lokale, knyttet opp til en forening og være mer eller mindre deltakerstyrte.

Her er noen eksempler på arrangementer som egner seg for denne studieplanen:

 • Møter der medlemmer samles for å diskutere og bestemme de siste dagers funn.
 • Kartleggingsturer - organiserte turer der en gruppe drar i fellesskap til et konkret område for å finne og bestemme arter.
 • Fagmøter – grupper organisert av enkeltforeninger eller fagforum som møtes regelmessig med et klart faglig fokus.

Den enkelte studiesirkel har sitt spesifikke formål som må angis mest mulig tydelig når man melder opp studiesirkelen.

Noen generelle læringsmål vil også gjelde for alle studiesirklene, så som:

 • Lære flere arter
 • Bli sikrere i artsbestemmelse
 • Bli kjent med og bruke ny faglitteratur
 • Bli kjent med og bruke digitale fag- og læringsressurser og databaser
 • Lære om nøkling av arter
 • Lære å diskutere og bruke fagbegreper i praksis
 • Få større forståelse av NSNFs arbeid og målsetninger
 • Bygge faglige og sosiale nettverk i miljøet

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Vil variere avhengig av studiesirkelens tema og formål. Ofte vil bruk av og opplæring i selve læringsressursen være en del av innholdet.

Organisering og arbeidsmåter

Seminarene vil ha forskjellige organisering og kan gjennomføres utendørs så vel som innendørs. Undervisningen vil benytte flere metoder:

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Rollespill
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Studiesirkelen skal være annonsert på kalenderen på soppognyttevekster.no slik at den er åpen for alle i målgruppen.

Studiesirkelens varighet kan bare være innenfor et kalenderår. Hvis den fortsetter året etter, kan den meldes inn på nytt.

Ønsker du mer flere ideer til hvordan du kan gjennomføre kurs og opplæring? NSNF har laget en kort veiledning med generelle råd til foreninger og kursholdere.Krav til lærer/instruktør

En studiesirkel kan ha en eller flere faglige ledere med spisskompetanse, deltakerne kan la ledelsen gå på omgang eller den kan være helt deltakerstyrt.

Avsluttende prøve/eksamen

Studiesirkelen har ingen avsluttende prøve.

Utfyllende opplysninger

Studiesirkler for kandidater som planlegger å gå opp til prøve for soppsakkyndige eller prøve for nyttevekstkyndige er gode tiltak foreningen kan organisere for å sikre at kandidatene vil bestå prøven.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.