344 Fagseminar om sopp og nyttevekster

Godkjent for 8-50 timer  |  25-200 deltakere

Mål, læringsmål

Denne studieplanen skal brukes når vi melder opp våre større faglige samlinger. Det gjelder de nasjonale (Høstsopptreffet, Vintersopptreffet, Nyttevektstreffet, samling for soppsakkyndigansvarlige, etc), det gjelder arrangementer i regi av forumene (Kjuketreff, Soppfargertreff, etc) og det kan også være større lokale eller regionale arrangementer med et tydelig faglig fokus.
Det enkelte fagseminar har sine spesifikke, faglige læringsmål. Dette må angis mest mulig tydelig når man melder opp seminaret. Noen generelle læringsmål vil også i forskjellig grad gjelde for alle fagseminarene, så som:

 • Få faglig oppdatering om forskjellige aspekter av NSNFs temaer og arbeidsområder
 • Lære flere arter
 • Bli sikrere i artsbestemmelse
 • Bli kjent med og bruke ny faglitteratur
 • Bli kjent med og bruke digitale fag- og læringsressurser og databaser
 • Lære om nøkling av arter
 • Lære å diskutere og bruke fagbegreper i praksis
 • Få større forståelse av NSNFs arbeid og målsetninger
 • Utvikle sitt eget faglige nettverk

Målgruppe og forkunnskaper

Hvert spesifikke fagseminar har sin klare målgruppe, som må angis ved oppmeldingen. Seminarene har som regel NSNFs medlemmer som hovedmålgruppe, men ikke-medlemmer og andre fagpersoner kan også delta. Seminarene kan avvikles innendørs, ute i felt eller i en kombinasjon.

Om arrangementet har flere målgrupper, kan du gjerne tydeliggjøre det.

Kursinnhold

Det vil være arrangementets program som gir den beste forståelsen av innhold, formål og format. Legg derfor inn en mest mulig komplett og oppdatert versjon av hele programmet, når dere søker om tilskudd.

Om det ikke går tydelig fram der, er det viktig at du ved innleggingen hos Studieforbundet får fram dette:
1. Arrangementets navn og hvor og når det arrangeres
2. Et par setninger som beskriver arrangementets overordnede formål
3. Et par setninger om hvordan arrangementet knytter seg til NSNFs virksomhet og organisasjon.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Rollespill
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Angi andre arbeidsmåter om det ikke går fram av beskrivelsen av selve opplegget.

Lenker til eksempler på kursprogram

(kommer)

Krav til lærer/instruktør

Et fagseminar må ha en faglig kompetent ledelse. Det er derfor viktig at dere oppgir de faglige ansvarlige i beskrivelsen, om det ikke framgår av programmet.

Læringsressurser

Angi gjerne læringsressurser. Det gir gode tips for andre som skal arrangere fagseminarer senere.

Eventuelle merknader

Et fagseminar skal være et større arrangement. Derfor har vi satt minste antall deltakere til 25 forhåndspåmeldte personer.

Trenger du hjelp til å fylle ut en søknad om tilskudd for et konkret arrangement? Ta bare kontakt med med NSNFs administrasjon, så finner vi ut av det.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.