3431 Patruljeførerkurs 2 (Peff 2)

Mål:

Gjøre deltakerne bedre forberedt til å lede en speiderpatrulje, særlig med tanke på planlegging av møter og turer.
Dette oppnås gjennom;

  • å bli bevisst på hva som kreves for å planlegge en tur
  • å kunne bli bevisst på hvordan de bruker treningprogrammet på tur
  • å gjennomføre en patruljetur

Målgruppe:

Nåværende og nye patruljeførere og assistenter, dvs 13-17 år gamle.

Eventuelle merknader:

Kurset bygger videre på Patruljefører 1 (Peff 1.)

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Åpning av kurset, bli kjent, gruppeinndeling.
Modul 1: Turforberedelser.

Stikkord:

Sjekkliste før tur: informasjon, utstyr, sikkerhet, ansvarsfordeling
Peffens og assens rolle på tur: trivsel, trygghet, ansvarsfordeling, informasjon, faglig og sosial utvikling
Verdiformidling i speidingen: refleksjon over og formidling av speidingens verdigrunnlag

Arbeidsform:

Lekbetonte/kreative arbeidsformer under den innledende åpning/blikjent aktiviteten.
Bruke plenum eller patruljen til gjennomgang og refleksjon rundt sjekklisten.
Samtaler i patruljer/rollespill, oppsummering i plenum, oppgaver, lage sjekkliste og oppgaver for peffens og assens rolle.
Bruke leirbålsprat som arena for refleksjon rundt speidingens verdigrunnlag og omsetting av dette i praksis.

Problemstillinger:

Åpning av kurset:
Hvordan bli kjent?
Hvilke forventninger har vi til kurset?
Hvordan dele inn i patruljer?
Sjekkliste:
Hvilken informasjon fikk speiderne?
Hva måtte de sørge for? Hva sørget kursstaben for?
Hva pleier deltakerne å gjøre i egen tropp/patrulje?
Hvor mye ansvar har patruljen i planleggingen av troppsturer og patruljeturer?
Hvor mye informasjon får troppslederen?
Hva er hjemmeleder? Hvem brukes som hjemmeleder?
Hvem har ansvar for at utstyret er i orden?
Hva pleier de å bruke av hjelpemidler i planleggingen?
Hvor viktig er god planlegging for at turen skal bli vellykket – eksempler?
Hvordan ivaretar vi sikkerhet på turen?
Peffens og assens rolle:
Hvordan det går på en tur hvor peffen ikke tar ansvar?
Hva er viktige forutsetningen for en god tur?
Hva er peffens og assens rolle i dette?
Verdigrunnlag:
Diskuter Baden Powells mål om at speidere skal bidra til å skape en bedre verden og hva dette innebærer i dagens samfunn.
Hva sier lov, løfte, valgspråket og andre speideridealer om formålet med speidingen?
Hva vil det si å være ansvarsbevisst?
Hva har vi i treningsprogrammet som handler om å være ansvarsbevisste mennesker og å skape en bedre verden? Hvordan kan vi jobbe med disse punktene?
Hvilken rolle har speiderne i lokalsamfunnet?
Hva betyr god tørn og hvordan kan vi bruke det i speiderarbeidet?
Hva gjør de forskjellige speidergruppene i dag for å engasjere seg i samfunnet?
Mener vi noe med speiderløftet vårt? Hva betyr det for deg?
Hva har vi i treningsprogrammet vårt som handler om å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven?
Er verdigrunnlaget viktig for speidingen i dag? Er det viktig å ta vare på det?
Hvilke aktiviteter kan vi bruke i patruljen for å ta opp disse teamene og for å formidle disse verdiene til speiderne?
Hva kan vi gjøre som ikke er prøvd før? Hva kan vi gjøre på en patruljetur?
Hva er viktig å tenke på når man begynner planleggingen?

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Modul 2: Turplanlegging

Stikkord:

Bruk av treningsprogrammet. Lære å sette mål. Få erfaring med Min speiderlogg. Lære å tilpasse programmet. Hjelpemidler i forbindelse med turplanlegging og -gjennomføring. Bli kjent med relevant turplanlegging på nett. Planlegging av patruljetur. Lære å sette opp turplan og fordele oppgaver. Lære om informasjon og kommunikasjon i forbindelse med tur.

Arbeidsform:

Lager turregler basert på arbeid i plenum og diskusjoner i patruljer.
Samtal og visning av hjelpemidler i plenum og arbeid i patruljer etterpå.
Patruljen setter opp detaljplan for turen.
God og dårlig kommunikasjon diskuteres. Skriftlig informasjon lages.

Problemstillinger:

Bruk av treningsprogrammet:
Hva har vi gjort på denne turen så langt? Hva har vi lært?
Kan vi basert på det fylle ut noen punkter i Min speiderlogg?
Er det noe vi gjorde i forkant av denne turen som passer til punkter i treningsprogrammet?
Hvordan bestemmer dere hva dere skal gjøre på turen?
Er det viktig å ha et felles mål for turen som alle er enige om? Pleier dere å ha mål for turene deres?
Kan turen ha en ramme? Hvordan kan denne rammen brukes for å gjøre turen mer spennende?
Hvilke punkter i treningsprogrammet passer bra til å gjennomføres på tur?
Kan dere forvente at alle patruljemedlemmene vet og kan like mye?
Er tur en god opplæringsarena?
Bør programmet tilpasses slik at alle får delta – både de eldre speiderne med mye erfaring og de yngre? Hvordan kan det gjøres? Hjelpemidler: Hvilke ferdigheter/kunnskaper har vi i patruljen?
Kan vi bruke noe av dette?
Hvordan vil ansvarsfordeligen på turen se ut med tanken på erfaringer til hver av patruljemedlemmene?
Er det noe vi ikke kan selv, men kan bruke ekstern hjelp til? Hvem kan vi bruke i så fall?
Planlegging patruljetur:
Hvordan utarbeide en detaljeplan basert på utdelt mal?
Informasjon:
Hva motiverer deg til å dra på tur?
Hvor viktig er det for deg å få informasjon i god tid?
Hvor viktig er det å få skriftlig invitasjon?
Hvor viktig er for deg å vite hva du skal gjøre på turen?
Hva kjennetegner god informasjon om tur/ kommunikasjon på tur?
Hvis dere kunne velge, hvordan ville dere valgt å formidle denne informasjonen – i et brev, muntlig på et møte, på e-post, på sms, på telefon via hjemmesiden?

3. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Modul 3 og 4: Gjennomføring av turen. Sikkerhet. Avslutning.

Stikkord:

Erfaring med å dra på dagstur der de bruker det de har lært. Evaluering med oppsummering, erfaringsdeling og tilbakemeldinger. Sikkerhet på tur. Bruk av utstyr. Veien videre forteller den enkelte om de muligheter de har i speiding videre.

Arbeidsform:

Under dagsturen vises planen for godkjenning og turen gjennomføres.
Evaluering gjennom samtale og innsamling av erfariner i patruljen.
Gjennomføre risikoanalyse om sikkerhet.
Postløype og trening i bruk av utstyr.
Informasjon om Peff 3.
Under avslutningen av kurset brukes visualisering eller andre evalueringsmetoder.
Utdeling av merke

Problemstillinger:

Dagstur:
Hvordan legge vekt på dette under turen;

  • kommunikasjon?
  • samarbeid i patruljen og ansvarsfordeling?
  • turprogrammet og vanskelighetsgarden i forhold til deltakernes nivå?
  • bruk av treningsprogrammet?
  • gjennomføring av planlagte aktiviteter?
  • disponering av tid?

Evaluering
Hvordan var turen?
Gikk alt etter planen?
Oppnådde vi mål vi satte for oss?
Er alle fornøyd? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvordan var det å følge planen?
Hvordan var samarbeidet og kommunikasjonen?
Hvordan klarte peffen/assen seg?
Hva har dere lært/erfart på turen?
Har patruljene hatt liknende eller forskjellige opplevelser?
Sikkerhet
Hva kunne gå galt?
Hvor sannsynlig er det? Hvor alvorlig?
Hva kunne vi gjøre for å unngå dette?
Hva kunne vi gjøre hvis noe gikk galt?
Hvordan var turen i forhold til deltakernes nivå?
Hvor forberedte var deltakerne? Var den sikkerhetsvurderingen som ble gjort under planleggingen av turen, tilstrekkelig?
Utstyr
Hvordan vedlikeholder, reparerer og lager vi eget utstyr? Veien videre
Hvordan er Peff 3? Avslutning
Hvordan evaluerer vi kurset til slutt?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kursmanus med forslag til gjennomføring – Peff 1 og Peff 2
Kursbeskrivelse
Tips til staben
Sikkerhet på tur-hefte
Kursplan
Kursbevis – Peff 1, Peff 2 og Peff 3
Deltakerhefter

Krav til lærer/instruktør:

Minst én i staben bør ha ledertrenerkompetanse. Det er også naturlig at veilederne selv har erfaring fra troppsarbeid og er kjent med arbeidsprinsippene og -metodene som benyttes i troppen. For at veilederne skal være i stand til å veilede patruljen og holde enkelte av kursøktene, er det en generell forutsetning at de på forhånd har gjort seg kjent med kursets innhold og relevant fagstoff.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Førerpatruljen
Patruljeførerhåndboka
Sikkerhet på tur
Deltakerhefter Peff 1 og Peff 2
Speiderbasen
Speiderboka

Opplegg for evaluering:

Kurset blir i første omgang evaluert av deltakere. Disse tilbakemeldingene blir tatt med til en intern evaluering i staben.