343 Jaktskytterskole

Godkjent for 30–100 timer  |  4–30 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Delta på skytestevner
 • Forbedre skyteferdigheter
 • Utvikling innenfor jaktskyting

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Barn, ungdom og voksne som ønsker å lære jaktskyting. Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold

Kurset har fra 5 til 19 samlinger, hvor de 5 første har innhold av teori. Samlingene etter dette avvikles som trening med tilbakemeldinger til deltaker. Herunder også deltagelse på skytestevner med lærer/instruktør.

Samling 1. 6 timer med lærer

 • Introduksjon
 • Innføring våpensikkerhet
 • Praktisk skyting

Samling 2. 6 timer med lærer

 • Tilpasning av våpen
 • Praktisk skyting

Samling 3. 6 timer med lærer

 • Informasjon om de forskjellige jaktskytegrener som finnes
 • Praktisk skyting

Samling 4. 6 timer med lærer

 • Trening med fokus på konkurranse

Samling 5. 6 timer med lærer

 • Konkurransetrening

Samling 6 - 19. 5-10 timer med lærer pr samling

 • Konkurranser og trening
 • På skytestevner vil tiden med lærer/ instruktør variere mellom 5-10 timer pr stevne.

Det blir fort noen samlinger når man skal gjennom de forskjellige skytegrenene

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Regler Jaktskyting med hagle og rifle
https://www.njff.no/jakt/Documents/NJFF%20Regelhefte%20jaktskyting%20WEB.pdf

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Et godt tips vil være å legge samlinger etter samling 5 til de terminfestede stevner som er i nærheten. Alle timene er med lærer.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent Hagle / Rifleinstruktør NJFF med erfaring fra jaktskyting.

Avsluttende prøve/eksamen

Kursbevis skrives ut til alle deltagere som fullfører

Utfyllende opplysninger

Jaktskytterskole er en flott måte å få med nye skyttere inn i Jaktskytingen. Dette er også et satsingsområde for NJFF og det gis støtte til etablering av slike skoler.Det oppfordres til å ta deltagerbetaling (symbolsk) da det ofte oppleves som mer seriøst, differansier gjerne på de som er medlem av NJFF og de som ikke er medlem

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.