342 Fluekasting med tohånds fluestang

Godkjent for 8–12 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

  • Forstå de grunnleggende kastene med tohåndsstang som overhodekast, spey og snap-t.
  • Forstå forskjell og egenskaper mellom helliner og klumper.
  • Forstå de forskjellige synkegrader og oppbygging av line/ klump.


Praksisen i kurset, sammen med egentrening, vil bringe deg til et nivå der du kaster uanstrengt, kontrollert og langt nok i de aller fleste fiskesituasjoner.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som vil lære fluekasting med tohåndsstang. Kurset kan tilrettelegges både for nybegynnere og for viderekomne

Innhold

  • Teori og rigging av utstyr.
  • Teori og innlæring av grunnteknikker for tohåndsstang, overhodekast, spey m.m.
  • Innlæring av bruk av forskjellige kasteteknikker i gitte situasjoner.
  • Teori. Vite av de forskjellige liner/klumper og oppbygging.
  • Gjennomgang av et komplett fluefiskeutstyr (tohånds fluestang) , stang, snelle, backing, skyteline, skyteklump, fortom, knuter og fluer.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Boken “Fluefiske trinn for trinn” av Frank Strifeldt.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Opplæring med variasjon og progresjon. Her gjennomføres teori og praktiske oppgaver i takt med elevens respons og forståelse av oppgavene.

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av NJFF-autorisert instruktør.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset sluttføres etter endt kurs på 8 til 12 timer, og har ikke noen form for eksamen eller test.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.