3401 Studiearbeid i egen organisasjon

Godkjent for 4–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal bli i stand til å sette i gang studietiltak i egen organisasjon.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Tillitsvalgte, studieledere og andre interesserte i lokallagene

Innhold

Studiearbeid
• Opplæring i organisasjoner, voksenopplæring
• Hvorfor drive opplæring i egen organisasjon? Hva er studiearbeid? Hva er en studieplan ? Hvordan drive planmessig opplæring?
Studielederen
• Studielederens oppgaver, tilskudd til kurs, regler og satser, økonomisk planlegging, innmeldingsrutiner.
• Hvordan sette studielederen i stand til å sette opp budsjett for en, søke om tilskudd. Hvordan gi studielederen den status han/hun fortjener å ha i foreningen/laget.
Erfaringer, samarbeid og markedsføring
• Hva har de forskjellige organisasjonene/lagene gjennomført av studietiltak? Hvordan kom laget i gang? Kunne noe vært gjort enklere/bedre?
• Hva gjør vi og hva kan vi gjøre? Hvor ligger det grunnlag for samarbeid? Hva kan gjøres for å nå flere?
Studiearbeid i vår kommune og vårt fylke
• Tilskudds-muligheter fra kommunen, søknadsfrister og krav for godkjenning, samarbeid om et studieforbund på kommuneplan, samarbeid organisasjonene imellom på fylkesplan.
• Er det behov/ønske om økt på fylkesplan? Hvilke typer dekkes? Hvilke organisasjoner er aktive? Hva kan vi få tilskudd til? Hvor store tilskudd kan vi få? Når utbetales eventuelle tilskudd? Når skal en søke om tilskudd? Er det bestemte godkjenningskrav? Hvilke fordeler kan organisasjonene ha av å samarbeide om et studieforbund på kommuneplan? Samarbeid organisasjonen mellom på fylkesplan

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Veiledningsheftet ”Studiearbeid i egen organsisasjon”\ Råd og vink for kursledere og intruktører, utgitt av N&M\ Utvalgte studieplaner, utgitt av N&M\ Voksenopplæringsloven

Organisering og arbeidsmåter

Diskusjon, veiledning, foredrag, oppgaveløsning i grupper

Krav til lærer/instruktør

Kurset kan gjennomføres uten lærer

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.