3401 Studiearbeid i egen organisasjon

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne som har gjennomgått innholdet i studieplanen skal nå være i stand til å sette i gang studietiltak i egen organisasjon.

Innhold

Mål:

Alle som har gjennomgått innholdet i studieplanen skal bli i stand til å sette i gang studietiltak i egen organisasjon.

Målgruppe:

Tillitsvalgte, studieledere og andre interesserte i lokallagene

Eventuelle merknader:

1. samling

TuL: 3

Tema:

Studiearbeid

Stikkord:

Opplæring i organisasjoner, voksenopplæring

Arbeidsform:

Diskusjon, veiledning, foredrag, oppgaveløsning i grupper

Problemstillinger:

Hvorfor drive opplæring i egen organisasjon? Hva er studiearbeid? Hva er studieplan ? Hvordan drive planmessig opplæring?

2. samling

TuL: 3

Tema:

Studielederens oppgaver, tilskudd til kurs, regler og satser, økonomisk planlegging, innmeldingsrutiner.

Studielederen

Stikkord:

Studielederens oppgaver, tilskudd til kurs, regler og satser, økonomisk planlegging, innmeldingsrutiner.

Arbeidsform:

Diskusjon, veiledning, foredrag, oppgaveløsning i grupper

Problemstillinger:

Hvordan sette studielederen i stand til å sette opp budsjett for en, søke om tilskudd. Hvordan gi studielederen den status han/hun fortjener å ha i foreningen/laget.

3. samling

TuL: 3

Tema:

Erfaringer, samarbeid og markedsføring

Stikkord:

Hva har de forskjellige organisasjonene/lagene gjennomført av studietiltak? Hvordan kom laget i gang ? Kunne noe vært gjort enklere/bedre?

Arbeidsform:

Diskusjon, veiledning, foredrag, oppgaveløsning i grupper

Problemstillinger:

Hva gjør vi og hva kan vi gjøre? Hvor ligger det grunnlag for samarbeid? Hva kan gjøres for å nå flere?

4. samling

TuL: 3

Tema:

Studiearbeid i vår kommune og vårt fylke

Stikkord:

Tilskuddsmuligheter fra kommunen, søknadsfrister og krav for godkjenning, samarbeid om et studieforbund på kommuneplan, samarbeid organisasjonene i mellom på fylkesplan.

Arbeidsform:

Studiering.

Problemstillinger:

Er det behov/ønske om økt på fylkesplan? Hvilke typer dekkes? Hvilke organisasjoner er aktive? Hva kan vi få tilskudd til? Hvor store tilskudd kan vi få? Når utbetales eventuelle tilskudd? Når skal en søke om tilskudd? Er det bestemte godkjenningskrav? Hvilke fordeler kan organisasjonene ha av å samarbeide om et studieforbund på kommuneplan? Samarbeid organisasjonen mellom på fylkesplan

Litteratur/materiell for deltakerne:

Veiledningsheftet ”Studiearbeid i egen organsisasjon”\ Råd og vink for kursledere og intruktører, utgitt av N&M\ Utvalgte studieplaner, utgitt av N&M\ Voksenopplæringsloven

Opplegg for evaluering:

Studieforbundets evalueringsskjema\ http://naturogmiljo.no/materiell/

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Organisering og arbeidsmåter