340 Farging: Plantefarging uten kjemikalier

Godkjent for 8–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Eksperimentere med å farge ulike plantefargeemner i kobbergryte og/eller jerngryte.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Voksne som har kjennskap til plantefarging.

Innhold

  1. Farge ullgarn med hundekjeks i kobbergryte og jerngryte
  2. Farge ullgarn med bjørkebark i stålgryte, kobbergryte og jerngryte
  3. Farge ullgarn med selvvalgt urt/sopp i ulike gryter.

Kurset blir organisert som en workshop over flere økter, hvor noe vil foregå ute.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kurset krever leie av egnet sted med tilgang til vann, strøm, gryter, gassbrennere, avløp.

Organisering og arbeidsmåter


Gruppearbeid
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (uten lærer)

Krav til lærer/instruktør

Dette kurset er utviklet av Irene Karlsen, Miraculix Sør-Varanger sopp- og nyttevekstforening (irenebeate@gmail.com).

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.