340 Plantefarging uten kjemikalier

Godkjent for 8-16 timer  |  3-6 deltakere

Mål, læringsmål

Eksperimentere med å farge ulike plantefargeemner i kobbergryte og/eller jerngryte.

Målgruppe og forkunnskaper

Voksne som har kjennskap til plantefarging.

Kursinnhold

  1. Farge ullgarn med hundekjeks i kobbergryte og jerngryte
  2. Farge ullgarn med bjørkebark i stålgryte, kobbergryte og jerngryte
  3. Farge ullgarn med selvvalgt urt/sopp i ulike gryter.

Kurset blir organisert som en workshop over flere økter, hvor noe vil foregå ute.

Arbeidsmåte

  • Gruppearbeid
  • Diskusjon
  • Praktisk trening/arbeid
  • Studiesirkel (uten lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Se også 1775 Beising og soppfarging av vegetabilske fibre. Dette kurset vil bli revidert til en studieplan som kan romme flere spesifikke opplegg om farging med sopp og planter.

Krav til lærer/instruktør

Dette kurset er utviklet av Irene Karlsen, Miraculix Sør-Varanger sopp- og nyttevekstforening (irenebeate@gmail.com).

Læringsressurser

Kurset krever leie av egnet sted med tilgang til vann, strøm, gryter, gassbrennere, avløp.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.