339 Sopp på kjøkkenet

Godkjent for 8-25 timer  |  3-12 deltakere

Mål, læringsmål

Lære forskjellige måter å bruke sopp i mat på og hvordan forskjellige sopparter best kan utnyttes

Målgruppe og forkunnskaper

Soppinteresserte og/eller matinteresserte. Kurset krever normalt ikke forkunnskaper, men noen opplegg kan forutsette at du vet noe om utvalgte sopparter eller matlagingsteknikker på forhånd.

Kursinnhold

Kurset skal være praktisk og gjerne organisert som en workshop der deltakerne selv jobber med sopp-råvarene og lager retter og produkter eller lærer teknikker.

Kurset kan begynne med sanking ute i skogen, med en soppsakkyndig som veileder og kontrollør. Men deltakerne kan også sanke selv på forhånd, i så fall må kontrollen gjøres i kurslokalet av en soppsakkyndig.

Følgende overordnede temaer skal dekkes:

• Lære å behandle fersk sopp på veien fra skogen til kjøkkenet slik at kvaliteten bevares
• Hvordan oppbevare og konservere sopp hjemme?

• Hvordan forberede bruk av frossen, tørket eller saltet sopp?
• Hvilke arter egner seg til hva?

Kurset tar generelt for seg kjente og vanlige matsopper som kantareller, trompetsopper, steinsopp, blek og rødgul piggsopp. Kurset kan også organiseres som et spesialkurs på spesifikke slekter så som kremler, risker eller skrubber eller på spesielle teknikker så som røyking, konfitering, salting, tørking, etc.

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Gruppearbeid
  • Diskusjon
  • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Hovedlærer må ha god erfaring med matlaging innenfor det spesifikke temaet for hvert enkelt kurs. Det må også være tilknyttet en soppsakkyndig for å kunne kontrollere soppen som skal brukes til mat.

Læringsressurser

Kokebøker og soppbøker med matsopper og forvekslingsarter som ikke kan brukes eller er giftige.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.