339 Fagkurs: Mat av sopp og ville vekster

Godkjent for 4–20 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 25 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset er en praktisk tilnærming til hvordan man bruker råvarer fra naturen på kjøkkenet. Råvarene kan være sopp, nyttevekster eller tang og tare. Kurset dekker temaer som:

 • Grunnleggende teknikker for tilbereding
 • Hvilke arter egner seg til hva?
 • Lære å behandle ferske råvarer fra sankestedet til kjøkkenet så kvaliteten bevares
 • Hvordan oppbevare og konservere sopp og ville vekster hjemme
 • Hvordan få mest mulig ut av fryst, tørket eller saltet råvare?

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset passer alle som er interessert i sopp, nyttevekster og/eller tang og tare som mat og krever ingen forkunnskaper i kjøkkenferdigheter, men det er en fordel at du har noe kunnskap om spiselige ville vekster eller sopp på forhånd.

Innhold

Kurset kan gjennomføres med fokus på kun sopp, kun nyttevekster, kun tang og tare - eller en blanding. Det skal være en praktisk tilnærming til hvordan man bruker de råvarene man har tilgjengelig og dekke temaer som:

 • Grunnleggende teknikker for tilbereding (steking, koking, damping og baking)
 • Hvilke arter egner seg til hva?
 • Lære å behandle ferske råvarer fra sankestedet til kjøkkenet så kvaliteten bevares
 • Hvordan oppbevare og konservere sopp og ville vekster hjemme
 • Hvordan få mest mulig ut av fryst, tørket eller saltet råvare?

Innholdet i kurset vil være avhengig av hvilke arter som benyttes. Så langt det er mulig skal man bruke kjente og vanlige arter.

Kurset kan organiseres som et spesialkurs for matlaging med spesifikke slekter eller enkeltarter eller på spesielle teknikker så som røyking, konfitering, salting, tørking, etc.

Kurset kan også gjennomføres utenom sesongene der man fokuserer på bruk av konservert råvare - tørket, fryst, syltet, saltet eller konfitert og hvordan dette kan brukes direkte eller som råvarer i andre retter.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Oppskrifter på NSNFs oppskriftsbase for inspirasjon

Kokebøker generelt og sopp-oppskriftsbøker spesielt

Eget kjøkkenutstyr avhengig av kursopplegg. Gi eventuelt tydelig beskjed om hva som nødvendig

Organisering og arbeidsmåter

Kurset skal være praktisk og gjerne organisert som en workshop der deltakerne selv jobber med råvarene og lager retter og produkter eller lærer teknikker under veiledning.

Kurset kan gjennomføres utendørs med matlaging over åpen ild eller innendørs på et godt utstyrt kjøkken. Det er likevel et mål at deltakerne lett skal kunne praktisere kunnskapen hjemme på et normalt utstyrt kjøkken.

Hver kurssamling kan avsluttes med et felles måltid med dagens retter.

Kurset kan begynne med sanking ute i skogen med en soppsakkyndig eller nyttevekstkyndig som veileder og kontrollør. Men deltakerne kan også sanke selv på forhånd, i så fall må kontrollen gjøres i kurslokalet .

Krav til lærer/instruktør

Lærer/instruktør må ha god og bred erfaring med matlaging med av de(n) aktuelle råvaren(e) som skal brukes på kurset.  Hvis man sanker råvarene direkte fra skogen må lærer/instruktør også være sertifisert, eller man må ha en ordning som sikrer at sankeråvarene blir kontrollert forsvarlig før de benyttes til mat.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset har ingen avsluttende prøve.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.