339 Fagkurs: Sopp på kjøkkenet

Godkjent for 4–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære forskjellige måter å bruke sopp i mat på og hvordan forskjellige sopparter best kan utnyttes

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Soppinteresserte og/eller matinteresserte. Kurset krever normalt ikke forkunnskaper, men noen opplegg kan forutsette at du vet noe om utvalgte sopparter eller matlagingsteknikker på forhånd.

Innhold

Kurset skal være praktisk og gjerne organisert som en workshop der deltakerne selv jobber med sopp-råvarene og lager retter og produkter eller lærer teknikker.

Kurset kan begynne med sanking ute i skogen, med en soppsakkyndig som veileder og kontrollør. Men deltakerne kan også sanke selv på forhånd, i så fall må kontrollen gjøres i kurslokalet av en soppsakkyndig.

Følgende overordnede temaer skal dekkes:
• Lære å behandle fersk sopp på veien fra skogen til kjøkkenet slik at kvaliteten bevares • Hvordan oppbevare og konservere sopp hjemme?
• Hvordan forberede bruk av frossen, tørket eller saltet sopp? • Hvilke arter egner seg til hva?

Kurset tar generelt for seg kjente og vanlige matsopper som kantareller, trompetsopper, steinsopp, blek og rødgul piggsopp. Kurset kan også organiseres som et spesialkurs på spesifikke slekter så som kremler, risker eller skrubber eller på spesielle teknikker så som røyking, konfitering, salting, tørking, etc.

Kurset kan også gjennomføres utenom soppsesongen der man fokuserer på bruk av konservert sopp - tørket, fryst, syltet, saltet eller konfitert og hvordan dette kan brukes som råvarer til nye soppretter.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kokebøker og soppbøker med matsopper og forvekslingsarter som ikke kan brukes eller er giftige.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Hovedlærer må ha god erfaring med matlaging innenfor det spesifikke temaet for hvert enkelt kurs. Det må også være tilknyttet en soppsakkyndig for å kunne kontrollere soppen som skal brukes til mat.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.