338 Prøvelederkurs jaktprøver for retrievere

Godkjent for 15-24 timer  |  5-30 deltakere

Mål, læringsmål

Målet for kurset er å sette deltakerne istand til å inneha rollen som prøveleder, herunder planlegge og lede jaktprøver for retrievere.

Målgruppe og forkunnskaper

Målgruppen for kurset er erfarne jegere og jaktprøvedeltakere for retrievere. Du må minimum ha oppnådd premiering i Åpen Klasse på jaktprøve B for retrievere, samt bli anbefalt av din lokale avdeling. Dispensasjon fra ovennevnte krav kan gis av Sentral jaktkomité etter søknad fra lokalavdeling.

Kursinnhold

 • Prøvelederrollen og prøveleders oppgaver
 • Jaktprøvereglementet
 • Praktisk arbeid med planlegging og gjennomføring av en eller flere av jaktprøvene for retrievere.
 • Besvare oppgaver innenfor jaktprøvereglene, herunder formelle krav som gjelder for de forskjellige jaktprøvene for retrievere.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Forstudier hjemme - besvare oppgaver knyttet til NKKs Regler for jaktprøver for retrievere.
Gjennomgang av oppgaver i plenum i klasserom.
Teoriforelesning med vekt på formelle krav til jaktprøver (jaktprøvereglementet og prøvelederhåndboken).
Praktisk arbeid ute i prøveområdet med planlegging av prøveopplegg og gjennomføring av en jaktprøve for retrievere.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Instruktør skal være autorisert jaktprøvedommer for retrievere.
Hjelpeinstruktør skal minimum ha utdanning og erfaring som prøveleder.

Læringsressurser

https://www.nkk.no/getfile.php/131964779-1548250377/Dokumenter/Aktiviteter/Jakt%20og%20bruks/Jaktpr%C3%B8ve%20for%20retrievere.pdf
http://retrieverklubben.no/jakt/wp-content/uploads/sites/4/2016/09/Provelederhandbok-2016.pdf
Egnet terreng for gjennomføring av jaktprøve
500 grams dummier (minimum 20)
Minimum 2 hagler inkl løsammunisjon
Merkemateriell
Lysarkpresentasjoner

Kvalifiserende/test/eksamen

Siste kursdag prøves deltakerne i gjennomføring av den jaktprøven man har planlagt i kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.