338 Prøvelederkurs jaktprøver for retrievere

Godkjent for 15–24 timer  |  4–30 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet for kurset er å sette deltakerne istand til å inneha rollen som prøveleder, herunder planlegge og lede jaktprøver for retrievere.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen for kurset er erfarne jegere og jaktprøvedeltakere for retrievere. Du må minimum ha oppnådd premiering i Åpen Klasse på jaktprøve B for retrievere, samt bli anbefalt av din lokale avdeling. Dispensasjon fra ovennevnte krav kan gis av Sentral jaktkomité etter søknad fra lokalavdeling.

Innhold

  • Prøvelederrollen og prøveleders oppgaver
  • Jaktprøvereglementet
  • Praktisk arbeid med planlegging og gjennomføring av en eller flere av jaktprøvene for retrievere.
  • Besvare oppgaver innenfor jaktprøvereglene, herunder formelle krav som gjelder for de forskjellige jaktprøvene for retrievere.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

https://www.nkk.no/getfile.php/131964779-1548250377/Dokumenter/Aktiviteter/Jakt%20og%20bruks/Jaktpr%C3%B8ve%20for%20retrievere.pdf
http://retrieverklubben.no/jakt/wp-content/uploads/sites/4/2016/09/Provelederhandbok-2016.pdf
Egnet terreng for gjennomføring av jaktprøve
500 grams dummier (minimum 20)
Minimum 2 hagler inkl løsammunisjon
Merkemateriell
Lysarkpresentasjoner

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Forstudier hjemme - besvare oppgaver knyttet til NKKs Regler for jaktprøver for retrievere.
Gjennomgang av oppgaver i plenum i klasserom.
Teoriforelesning med vekt på formelle krav til jaktprøver (jaktprøvereglementet og prøvelederhåndboken).
Praktisk arbeid ute i prøveområdet med planlegging av prøveopplegg og gjennomføring av en jaktprøve for retrievere.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør skal være autorisert jaktprøvedommer for retrievere.
Hjelpeinstruktør skal minimum ha utdanning og erfaring som prøveleder.

Avsluttende prøve/eksamen

Siste kursdag prøves deltakerne i gjennomføring av den jaktprøven man har planlagt i kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.