337 Fersking på overnatting

Godkjent for 20 timer  |  4–12 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltagerne kunne planlegge og gjennomføre overnatting ute.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er for de som er usikre på å sove ute og de som ønsker å lære seg dette. Det er en fordel å ha deltatt på ferskingkurs tidligere.

Innhold

Kurset inneholder følgende tema:

 • Utstyr
 • Bekledning
 • Kart og kompass
 • Allemannsretten
 • Orientering
 • Valg og etablering av leirplass
 • Matlaging i det fri
 • Mat på overnattingstur
 • Bålfyring
 • Informasjon om DNT-hytte

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

DNTs kursmal Fersking på overnatting følges (trykt hefte)
Fersking på overnatting (Deltakerhefte)
Kontakt DNT på telefon 40001868 vedr. disse heftene.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Det blir et informasjonsmøte i forkant av overnattingsturen. Deltagerne skal selv pakke, orientere seg fram til leirplass, slå leir og tilberede mat. Instruktørens rolle blir noe veiledning/instruksjon, men hovedsakelig skal deltagerne få prøve seg selv og lære på den måten.

Krav til lærer/instruktør

Det er ønskelig at den som holder kurset minimum er godkjent sommerturleder i hht DNT sin turlederstige

Avsluttende prøve/eksamen

Deltagerne vil få utdelt diplom og kurshefte etter kurset

Utfyllende opplysninger

Mange bruker naturen til rekreasjon og dagsturer. Likevel kan det føles som et stort skritt fra dagsturen til det å sove ute i naturen. Usikkerheten kan skyldes manglende utstyr og at man føler utilstrekkelighet i bruken av dette. Det kan være frykt for mørket og ville dyr. Dette kurset skal gi trygghet og selvtillit, og ikke minst inspirasjon til å komme seg ut i naturen på overnattingstur.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.