336 Nyttevekster: Nyttevekstkurs på tur

Godkjent for 4–16 timer  |  minst 4 deltakere  | 

Læringsmål

Lære om spiselige og giftige vekster og deres forvekslingsarter underveis på tur ute i turterreng. Lære grunnleggende botanisk språk, få erfaring med bærekraftig plukking av nyttevekster og hvordan man best ivaretar kvaliteten fram til kjøkkenet. Få en introduksjon om hvordan plantene kan brukes.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Innhold

Kurset bygges opp rundt det man finner på en tur i et godt nyttevekstterreng. Man lærer grunnleggende botanisk språk og hvordan man beskriver likheter og forskjeller mellom plantene.

Underveis skal man se hvordan planter kan plukkes bærekraftig og tas med videre hjem. Man vil også få tips om hvor og hvordan man leter etter gode områder for sanking av spiselige planter.

Man skal lære noen tommelfingerregler:

  • Skjermplanter er den vanskeligste slekten med flest giftige arter
  • Alt på løvetann kan spises
  • Skrotemark er ofte gode steder for å finne nyttevekster
  • Det er alltid bærekraftig å plukke fremmedarter

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

De to gratisbrosjyrene Nyttevekster for begynnere (også på engelsk) og Lag mat med nyttevekster passer bra som materiell på kurset. De kan bestilles gratis for medlemmer av NSNF på soppognyttevekster.no/produkter, klikk på kategori Brosjyrer.

Ønsker man å gi tips om litteratur, er dette aktuelle titler som passer til kurset:

Spiselige ville vekster (Torkelsen/Karlsen)

Velsmakende ville vekster (Torkelsen/Karlsen

Begge bøkene kan kjøpes i NSNFs nettbutikk.

Organisering og arbeidsmåter

 

Kurset skal gjennomføres som en godt planlagt tur i godt nyttevekstterreng. Kursleder må ha gjort forarbeid for å sikre at man finner et OK utvalg av relevante planter.

Ved heldagskurs kan man gjerne avslutte med et enkelt soppmåltid (stekt sopp på brød, soppsuppe) i skogen.

Ønsker du mer flere ideer til hvordan du kan gjennomføre kurs? NSNF har laget en kort veiledning med generelle råd til foreninger og kursholdere.

Krav til lærer/instruktør

Kursleder må være nyttevekstkyndig eller ha tilsvarende kunnskap.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset har ingen avsluttende prøve.

Utfyllende opplysninger

Kurset kan gjennomføres som et eller flere dagskurs og/eller kveldskurs

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.