336 Kortkurs: Nyttevekstkurs på tur

Godkjent for 4–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære de viktigste spiselige og giftige vekstene på valgt tidspunkt i sesongen, samt forvekslingsarter i turterreng. Utvikle plukkekunnskap, kunnskap om bruk, miljø- og helsekunnskap.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle interesserte

Innhold

Nr 1. "Sankevett" og gode råd for sesongen:

  • Friluftsloven, allemannsretten i utmark
  • Ugress til glede, planter vi kan sanke mye av
  • Noen vanlige trær og et svartlistet
  • Noen arter vi bør sanke med forsiktighet

Nr 2. Gjennomgang av hva vi kan forvente å finne av ville grønne vekster og ugress på aktuelle tidspunkt i området:

  • Navn
  • Utseende
  • Voksested
  • Anvendelse
  • Eventuell giftighet, forsiktighetsregler

Nr 3. Enkle grunnoppskrifter for ville bladgrønnsaker

Nr 4. Blomstertips

Nr 5. Eventuelt sjekke det som er sanket før avslutning

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Spiselige ville vekster og Velsmakende ville vekster av Anna-Elise Torkelsen og Hermod Karlsen, eventuelt en flora.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Demonstrasjon av arter med lærer/instruktør i felt gir et godt læringsgrunnlag.
Kurset er med lærer hele tiden.

Krav til lærer/instruktør

Kursleder må ha gode botaniske kunnskaper og være trygg i sin kunnskapsformidling. Det kan være en fordel med erfaring fra nyttevekstturer eller kurs som Mat av ville vekster.

Avsluttende prøve/eksamen

Oppsummering og gjennomgang av funn ved avslutning

Utfyllende opplysninger

Kurset kan gjennomføres som et eller flere dagskurs og/eller kveldskurs

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.