336 Nyttevekstkurs på tur

Godkjent for 8-15 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Lære de viktigste spiselige og giftige vekstene på valgt tidspunkt i sesongen, samt forvekslingsarter i turterreng. Utvikle plukkekunnskap, kunnskap om bruk, miljø- og helsekunnskap.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle interesserte

Kursinnhold

Nr 1. "Sankevett" og gode råd for sesongen:

 • Friluftsloven, allemannsretten i utmark
 • Ugress til glede, planter vi kan sanke mye av
 • Noen vanlige trær og et svartlistet
 • Noen arter vi bør sanke med forsiktighet

Nr 2. Gjennomgang av hva vi kan forvente å finne av ville grønne vekster og ugress på aktuelle tidspunkt i området:

 • Navn
 • Utseende
 • Voksested
 • Anvendelse
 • Eventuell giftighet, forsiktighetsregler

Nr 3. Enkle grunnoppskrifter for ville bladgrønnsaker

Nr 4. Blomstertips

Nr 5. Eventuelt sjekke det som er sanket før avslutning

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Demonstrasjon av arter med lærer/instruktør i felt gir et godt læringsgrunnlag.
Kurset er med lærer hele tiden.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Kursleder må ha gode botaniske kunnskaper og være trygg i sin kunnskapsformidling. Det kan være en fordel med erfaring fra nyttevekstturer eller kurs som Mat av ville vekster.

Læringsressurser

Spiselige ville vekster og Velsmakende ville vekster av Anna-Elise Torkelsen og Hermod Karlsen, eventuelt en flora.

Kvalifiserende/test/eksamen

Oppsummering og gjennomgang av funn ved avslutning

Eventuelle merknader

Kurset kan gjennomføres som et eller flere dagskurs og/eller kveldskurs

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.