3325 Aktivitetsleder

Godkjent for 8–12 timer  |  4–100 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å lære opp Aktivitetslederen i sitt samarbeide med styret, og hans/hennes ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter når klubben treffes. Aktivitetene skal være inkluderende, og med varierende fysiske og psykiske utfordringer som passer godt til de forskjellige aldersgruppene.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Seniorer i 4H

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Kreativ utfoldelse

Stikkord:
Få i gang en idémyldring. Aktivitetslederne skal tømme hodet for "gammelt" stoff, og gi hjernen plass til nytt.

Arbeidsform:
Improvisasjon

Problemstillinger:
Hvordan snu "jeg vet ikke" til "klart jeg kan" ?

2. samling
TmL: 2
Tema:
Planlegging av en aktivitetsøkt

Stikkord:
Rammer for gjennomføringen. Hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor. Når, budsjett. Hva kreves av utstyr?

Arbeidsform:
Demonstrasjoner, instruksjoner, rollespill, diskusjon, gruppeoppgave

Problemstillinger:
Hvorfor planlegger vi i forkant av hendelsen?

3. samling
TmL: 4
Tema:
Plan B

Stikkord:
En aktivitetsleder må være forberedt på at noe uventet oppstår. Evne til å handle uten lang betenkningstid er viktig i slike situasjoner. Man må hele tiden være i forkant av problemene, man må ha en Plan B å gå til. Ofte er denne mulig å tenke seg til før man virkelig trenger den.

Problemstillinger:
"Cd-spilleren funker ikke!" "Ballpumpa er ødelagt" "Noen glemte å skrive ut papirene"

4. samling
TmL: 2
Tema:
Inkludering, kjenne forsamlingen, intime grenser

Stikkord:
Noen liker fotball, andre liker kortspill. Aktivitetslederen må kjenne klubben godt for å vite om de forskjellige behov og ønsker som finnes. For noen er det veldig kjekt med kos og klem, men for andre er det helt utenkelig.

Arbeidsform:
Rollespill, improvisasjon,

Problemstillinger:
"Jeg vil, men tør ikke!" Sjenert eller utadvendt eller begge deler? Hvor går grensen mellom et lite smil og uskyldig flørt?

5. samling
TmL: 2
Tema:
Generalprøve og evaluering

Stikkord:
Lag en aktivitet med utgangspunkt i de fire første samlingene. Gjennomfør den (hvis mulig) etter beste evne for de andre på kurset. Evaluering i etterkant

Arbeidsform:
Praktisk trening, gruppeoppgaver

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Heftet "Arbeid i klubbstyret".
- Lover og vedtekter i Norske 4H.
- Heftet "Kursinstruktøren"

For lærer/instruktør:
- Heftet "Arbeid i klubbstyret".
- Lover og vedtekter i Norske 4H.
- Heftet "Kursinstruktøren"

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.