3320 Klubbrådgiver i 4H

Godkjent for 8–14 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi de voksen i 4H klubbene en bedre start på året og opplæring i hva det vil si å være en klubbrådgiver i 4H. Kurset skal inspirere og gi gamle og nye klubbrådgivere frisk giv til å starte 4H året. Hovedfokuset er natur og bruken av naturen i 4H sammenheng

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Voksne i 4H. De fra 18 år og opp

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Inspirerende klubbarbeid

Stikkord
Klubberfaring og hvordan man kan drive klubber på forskjellige vis.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning

Problemstillinger
Hvordan få ute/naturmøter innarbeidet i møtene? Hvordan jobber man med store medlemstall? Hvordan får vi aspirantene til å fortsette?

2. samling
Timer med lærer: 8Timer uten lærer: 1
Tema
Nye utfordringer i 4H

Stikkord
Kurs i behandling av nytt medlemsregister Kurs i bruken av naturen på en aktiv måte : Gode naturopplevelser- inkluderende friluftsliv. Kurset gir mulighet til å få mer aktive utemøter Todelt program: Del 1; 4H arbeid for de som har vært med ei stund. Gruppearbeid på tvers av klubbene for å få hentet mest mulig erfaringer fra hverandre Del 2; opplæring av nye klubbrådgivere

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning / aktiv læring/ praktiske oppgaver og gruppeoppgaver

Problemstillinger
Hvordan møter vi en mer teknologisk hverdag i 4H? Opplæring av nye klubbrådgivere Hvordan rekruterer vi voksne? Hvordan legger man opp til inspirerende møter for de eldste? Kurs i friluftsaktiviteter.

3. samling
Timer med lærer: 2Timer uten lærer: 1
Tema
Naturmøteplasser

Stikkord
Samarbeid på tvers av klubbene - Bidra til samlende uteaktiviteter og opparbeidelse av felles samlingsplasser ut i naturen.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning og gruppeoppgaver

Problemstillinger
Hvordan kan vi benytte lokalmiljøet på best mulig måte? Bruk av naturmøteplasser! Er det noe klubbene kan gå sammen om å opprette? Hvordan jobber man sammen i regioner?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Veiledere fra 4H Norge Utdelt materiale fra forelesningsnotater levert ut fra de som holder foredragene

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap om det som skal læres bort. Ha pedagogiske kunnskaper ( en del av foreleserne har lærerbakgrunn)

Avsluttende prøve/eksamen

Utdelt evalueringsskjema som det utarbeides en evalueringsrapport av.