332 Birøkt for skoleelever

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Lære om hele sesongen i bigården fra blomstring med bier som trekker på pollen til høsting av honning.
 • Øke forståelsen for sammenhengen mellom pollinerende insekter og matproduksjon
 • Øke forståelsen for sammenhengen mellom pollinerende insekter og hele økosystemet

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppe er skoleelever og deres lærere/assistenter. NB! Det gis ikke tilskudd til kurs der det er færre enn tre deltakere som er 14 år eller eldre.

Innhold

 • Årets start med blomstring
 • Bier som trekker på pollen
 • Bier som trekker på nektar
 • Hvordan blir egg, larver og bier til?
 • Hvilke oppgaver har de forskjellige bier i bikuben og i naturen?
 • Hvordan lager biene honning?
 • Hvordan høster vi honningen?
 • Røring og tapping av honning på glass
 • Andre produkter fra bikuben, f.eks. propolis og pollen
 • Bikuben på nært hold
 • Stell av bier
 • Hvordan holde rammer?
 • Hvordan ta på bier?
 • Hvordan oppføre seg i nærheten av bier og bikuber?
 • Smake honning rett fra kuben

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Min lille bok om bier m/oppgaver av Jon Ola Tobiassen, birøkter og lærer. Ta kontakt med Eiker Birøkterlag for å få utlevert heftet.
Elevene får utdelt oppgavehefte som skal være forberedelse til dag 2.
Skolene får tilsendt læremateriell som kan skrives ut til elevene.
I bigården får elevene utlevert personlig sikkerhets utstyr før de er med på stell av bier.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Elevene kan jobbe i grupper eller alene.

Krav til lærer/instruktør

Må være erfaren birøkter og like å jobbe med unger

Utfyllende opplysninger

Kurset går over 2 dager. Den første dagen er undervisning på skolen med instruktør hvor teoridelen blir gjennomgått og elevene diskuterer seg imellom og med instruktør. Dag 2 er i bigården.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.