331 Kjøkkenhage

Godkjent for 15–25 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne kunnskap om å dyrke i kjøkkenhage / parsellhage gjennom sesongen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

De som har kjøkkenhage eller parsellhage. Ingen forkunnskaper trengs.

Innhold

Jord Hva er jord? Jordstruktur Fruktbarhet Jordbehandling

Gjødsling Næringsstoffer Gjødselkilder Kompostering og bokashi Hvordan og når gjødsle?

Såing og planting Såbedd og såteknikk Planteteknikk Oppalsplanter

Ugras Rotugras Frøugras Metoder for ugraskontroll

Høst og vinterklargjøring Grønngjødsel og dekkvekst Jorddekke Lagring av grønnsaker

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Litteratur: Økologisk hagebruk av Kirsty McKinnon m.fl.
Jordprøver, frø, gjødsel og hageredskap for å grave i jorden.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Kurset starter innendørs før deltakerne forflytter seg ut i parsellhagen.

Krav til lærer/instruktør

Gode kunnskaper om jord, gjødsling og såing av grønnsaker.
En gartner, bonde el.l. (fagutdannet)

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.