331 Kjøkkenhage

Godkjent for 15-25 timer  |  5-20 deltakere

Mål, læringsmål

Gi deltakerne kunnskap om å dyrke i kjøkkenhage / parsellhage gjennom sesongen.

Målgruppe og forkunnskaper

De som har kjøkkenhage eller parsellhage. Ingen forkunnskaper trengs.

Kursinnhold

Jord
Hva er jord?
Jordstruktur
Fruktbarhet
Jordbehandling

Gjødsling
Næringsstoffer
Gjødselkilder
Kompostering og bokashi
Hvordan og når gjødsle?

Såing og planting
Såbedd og såteknikk
Planteteknikk
Oppalsplanter

Ugras
Rotugras
Frøugras
Metoder for ugraskontroll

Høst og vinterklargjøring
Grønngjødsel og dekkvekst
Jorddekke
Lagring av grønnsaker

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Diskusjon
  • Praktisk trening/arbeid

Kurset starter innendørs før deltakerne forflytter seg ut i parsellhagen.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Gode kunnskaper om jord, gjødsling og såing av grønnsaker.
En gartner, bonde el.l. (fagutdannet)

Læringsressurser

Litteratur: Økologisk hagebruk av Kirsty McKinnon m.fl.
Jordprøver, frø, gjødsel og hageredskap for å grave i jorden.

Kvalifiserende/test/eksamen

Ingen eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.