3308 Sekretær

Godkjent for 4–16 timer  |  4–100 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Skal lære å holde oversikt og kunne dokumentere alt som skjer i klubben. Sørge for at det blir skrevet referat både fra styremøter og alle andre arrangementer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H-medlemmer som er glad i å skrive og liker å holde orden i papirer.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Sekretær i klubben.

Stikkord
Oppgaver, plikter og ansvar.

Arbeidsform og gjennomføring
Det er opp til kursleder, foredragsholder og deltakerne selv å finne den arbeidsmåten som passer best for gruppa. - Gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, rollespill, praktiske øvelser, idédugnad, framlegg, foredrag, observasjon osv,

Problemstillinger
Føler du at beskrivelsen i kursheftet av sekretærrollen stemmer med hvordan det fungerer i klubben din? Hva er eventuelt annerledes?

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Møtereferat.

Stikkord
Møtebok, medlemsoversikt, navneopprop, referat og skriving. Tid, sted og det viktigste av det som hendte på møtet. Eventuelle vedtak, beslutninger og avstemninger.

Arbeidsform og gjennomføring
Se ovenfor.

Problemstillinger
Hvordan fører vi møtebok? Hvordan skriver vi referat?

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Årsmelding og årsplan.

Stikkord
Melding om arbeidet i klubben i løpet av året som har gått. Medlemsutvikling.

Arbeidsform og gjennomføring
Se ovenfor

Problemstillinger
Hvordan skrive årsmelding?

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Møteinvitasjoner

Stikkord
F.eks. plakater, brev, ringe til folk, lage nyhetsavis osv.

Arbeidsform og gjennomføring
Se ovenfor

Problemstillinger
Hvordan gjøre klubbaktivitetene spennende allerede i invitasjonen?

5. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Medlemsoversikt

Stikkord
Samarbeid med kasserer. Bare de som har betalt kontingent er medlemmer.

Arbeidsform og gjennomføring
Se ovenfor

Problemstillinger
Hvordan samarbeider sekretær og kasserer.

6. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Aktiviteter i klubben

Stikkord
Møter,underholdning, kursvirksomhet og div. arrangementer.

Arbeidsform og gjennomføring
Se ovenfor

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Heftet Arbeid i klubbstyret. I tillegg kan Lover og vedtekter i Norske 4H være aktuelt.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Kurset er lagt opp over ei helg, og 4H-klubbene i fylket er invitert til å sende sine styremedlemmer på kurs for å lære om hver sine styrefunksjoner spesielt og om klubbstyrets arbeid mer generelt.