3307 Styremedlem

Godkjent for 4–16 timer  |  4–100 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Klubbstyret består av noen av klubbens medlemmer, som er valgt av medlemmene til å være representanter for alle. Før du tar fatt på din første periode som styremedlem, kan det være lurt å tenke over hva du ønsker å utrette i din periode som styremedlem.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle medlemmer i 4H som er interessert.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Oppgaver, plikter og ansvar.

Stikkord
Klubbstyret velger selv hvordan de vil bruke styremedlemmet. Styre må avklare hvilke behov de har og hva de føler at styremedlemmet bør bruke sin tid på. Styremedlemmet kan f.eks. ha ansvar for studiearbeid, informasjon, underholdning eller samarbeid med andre organisasjoner. 4H-klubben kan velge å ha flere styremedlemmer hvis de føler behov for det.

Arbeidsform og gjennomføring
Studiering.

Problemstillinger
Hva tror du klubbens medlemmer forventer av deg som styremedlem? Hva forventer du selv?

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Hvilke type oppgaver har styremedlemmet?

Stikkord
Styremedlemmet kan f.eks. ha ansvar for studiearbeid, informasjon, underholdning eller samarbeid med andre organisasjoner.

Arbeidsform og gjennomføring
Studiering.

Problemstillinger
Hvilke oppgaver har styremedlemmene i 4H-klubben din?

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Hvilke oppgaver og ansvar har de andre medlemmene i klubbstyret?

Arbeidsform og gjennomføring
Studiering.

4. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Temaårsansvarlig i klubben.

Stikkord
Temaårsarbeid.

Arbeidsform og gjennomføring
Studiering.

Problemstillinger
Hva passer i vår klubb når det gjelder temaarbeid?

5. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Informasjonsarbeid i klubben.

Stikkord
Pressekontakt, plakater, markedsføring.

Arbeidsform og gjennomføring
Studiering

6. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Klubbaktiviteter.

Stikkord
Planlegging, ide-myldring, sortering, konkretisering, iverksetting og etterarbeid.

Arbeidsform og gjennomføring
Studiering.

Problemstillinger
Hva ønsker vi å gjøre?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Heftet "Arbeid i klubbstyret". Lover og vedtekter i Norske 4H.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Styremedlemmet må sette seg godt inn i det de andre styremedlemmene gjør, og være klar til å overta ansvar hvis det skulle bli nødvendig.
Kurset er godkjent for 12 timer, men kan utvides til 16 timer.