3305 Leder/nestleder

Godkjent for 4–16 timer  |  4–100 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hovedmålet for lederen er å lede klubbstyret når de i fellesskap skal drive 4H-klubben

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Lederen for 4H-klubben bør være godt kjent med klubben og gjerne ha sittet i klubbstyret tidligere, slik at han/hun vet hva som kreves av en leder.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Oppgaver og plikter - ansvar

Stikkord
Lederen har ansvar for å følge opp de andre styremedlemmene og sørge for at klubbdrifta blir helhetlig. Sette saker på dagsorden og sørge for oppfølging av saker.

Arbeidsform og gjennomføring
Det er opp til kursleder, foredragsholder og deltakerne selv å finne den arbeidsmåten som passer best for gruppa. Gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, rollespill, praktiske øvelser, idedugnad, framlegg, foredrag, observasjon osv.

Problemstillinger
Se på referatene fra de fire siste styremøtene i klubben. Er det noen av disse sakene som må følges opp på en spesiell måte? Hvilke og hvordan?

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Møte-/diskusjonsledelse - forskjelllige møter - forretningsorden

Stikkord
Må være godt kjent med reglene for god møteledelse. Må også ha god oversikt over og innsikt i innhold og program for det møtet/arrangementet han/hun skal lede.

Arbeidsform og gjennomføring
Se ovenfor

Problemstillinger
Stemmer dette med hvordan det fungerer i klubben din? Hva er eventuelt annerledes?

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Formålsparagraf - Lover og vedtekter

Arbeidsform og gjennomføring
Se ovenfor

Problemstillinger
Hvorfor har vi lover og vedtekter, hva regulerer de og hvordan endres de?

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Målsetting og planlegging

Stikkord
Norske 4Hs mål, 4H-klubbens mål, ulike planer i 4H-klubben.

Arbeidsform og gjennomføring
Se ovenfor

5. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Samarbeid

Stikkord
Lag et kart som illustrerer det nettverket din 4H-klubb har av samarbeidspartnere. Det kan godt være et detaljert kart.

Arbeidsform og gjennomføring
Se ovenfor

Problemstillinger
Med hvem? Hvorfor? Hvordan?

6. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Arrangement i klubben

Stikkord
Utflukter, leirer, klubbmøter, underholdning, 4H-uke, utstillinger, andre arrangementer osv.

Arbeidsform og gjennomføring
Se ovenfor

Problemstillinger
Hvordan arbeide med planlegging? Evaluering av ulike arrangementer? Bruker dere disse evalueringene senere?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Heftet Arbeid i klubbstyret. Lover og vedtekter i Norske 4H.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Kurset er lagt opp over ei helg, og 4H-klubbene i fylket er invitert til å sende sine styremedlemmer på kurs for å lære om hver sine styrefunksjoner spesielt og om klubbstyrets arbeid mer generelt. Heftet Arbeid i klubbstyret bør brukes aktivt innenfor hver bolk. I tillegg anbefales det at kursintstruktøren trekker fram annet relevant fagstoff, f.eks. fra ulike 4H-blad.