330 Oppfriskingskurs for jegere

Godkjent for 9–15 timer  |  4–12 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet er å få deltakerne opp på det kunnskapsnivået de var på da de tok jegerprøven.
De skal får oppdatering på teorigrunnlaget for jegerprøven inkludert de senere års lov- og regelendringer.
De skal få oppfrisking i hagleskyting og de som ønsker også rifleskyting.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

* De som har tatt jegerprøven, men som aldri har kommet i gang med jakt
* De som har jaktet tidligere år, men som ønsker oppdatering på området

Deltakerne må ha bestått jegerprøvekurs eller vært jegere siden før kravet om jegerprøven kom.

Innhold

  • Sikkerhet ved jakt
  • Sikkerhetsavstander
  • Jaktformer
  • Human jakt og gode holdninger
  • Repetisjon av lover og regler
  • De senere års endringer angående blyforbud
  • Bruk av lys til ettersøk mm
  • Skyting med hagle
  • Skyting med rifle - valgfritt av kurstilbyder

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Utdrag av jegerprøveboka, instruktørmateriell fra jegerprøveopplæringen
Godkjent skytebane for hagle og hvis ønskelig også riflebane
Hagle med skudd
Rifle med skudd
Hvis ønskelig PC med videoprosjektor
Bulvaner/lokkefugler

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Instruktør bør være erfaren jeger med pedagogisk erfaring eller godkjent jegerprøveinstruktør. Ved skyting bør instruktører fortrinnsvis være godkjente hagle- og/eller rifteinstruktører.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen

Utfyllende opplysninger

Kurset er utarbeidet av autorisert jegerprøveinstruktør René Jønnvoll i mars 2019

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.