330 Oppfriskingskurs for jegere

Godkjent for 9-15 timer  |  5-12 deltakere

Mål, læringsmål

Målet er å få deltakerne opp på det kunnskapsnivået de var på da de tok jegerprøven.
De skal får oppdatering på teorigrunnlaget for jegerprøven inkludert de senere års lov- og regelendringer.
De skal få oppfrisking i hagleskyting og de som ønsker også rifleskyting.

Målgruppe og forkunnskaper

 • De som har tatt jegerprøven, men som aldri har kommet i gang med jakt
 • De som har jaktet tidligere år, men som ønsker oppdatering på området

Deltakerne må ha bestått jegerprøvekurs eller vært jegere siden før kravet om jegerprøven kom.

Kursinnhold

 • Sikkerhet ved jakt
 • Sikkerhetsavstander
 • Jaktformer
 • Human jakt og gode holdninger
 • Repetisjon av lover og regler
 • De senere års endringer angående blyforbud
 • Bruk av lys til ettersøk mm
 • Skyting med hagle
 • Skyting med rifle - valgfritt av kurstilbyder

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Instruktør bør være erfaren jeger med pedagogisk erfaring eller godkjent jegerprøveinstruktør. Ved skyting bør instruktører fortrinnsvis være godkjente hagle- og/eller rifteinstruktører.

Læringsressurser

Utdrag av jegerprøveboka, instruktørmateriell fra jegerprøveopplæringen
Godkjent skytebane for hagle og hvis ønskelig også riflebane
Hagle med skudd
Rifle med skudd
Hvis ønskelig PC med videoprosjektor
Bulvaner/lokkefugler

Kvalifiserende/test/eksamen

Ingen

Eventuelle merknader

Kurset er utarbeidet av autorisert jegerprøveinstruktør René Jønnvoll i mars 2019

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.